Veiligheid 

Hoe regel ik mijn bankzaken goed en veilig? Wie geef ik inzage in mijn administratie als ik het zelf niet meer kan? Waar kan ik terecht als ik iets wil weten over financieel misbruik? Het zijn vragen die iedereen zich zou moeten stellen. Want financieel misbruik kan iedere oudere overkomen.

Houd uw geldzaken veilig

_BT Clear

Stel u moet naar het ziekenhuis, verblijft tijdelijk in het buitenland of wordt zorgbehoevend. Dan wordt u (tijdelijk) afhankelijk van anderen voor de huishouding, uw verzorging of het regelen van uw geldzaken. Het is goed om vooraf te beslissen wie uw geldzaken namens u mag doen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt.

Machtiging

U kunt via uw bank iemand machtigen om uw geldzaken te regelen. De gemachtigde krijgt dan toegang tot uw rekening en krijgt een eigen bankpas met een pinlimiet. U kunt de machtiging ook weer ongedaan maken zonder toestemming van de degene die u gemachtigd heeft.

Volmacht

U kunt ook iemand een volmacht geven. Dit betekent dat die persoon namens u beslissingen mag nemen. U geeft de volmacht aan iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld uw partner of kind. U legt gedetailleerd vast welke taken de gevolmachtigde krijgt en bij wie hij verantwoording moet afleggen voor zijn handelen. Dit kan een persoon, organisatie of notaris zijn. U bepaalt welke taken en voorwaarden in de volmacht staan, bijvoorbeeld het regelen van bankzaken, beleggen van vermogen, verkoop van uw huis, aanvaarden of weigeren van erfenissen of het doen van schenkingen. U kunt de volmacht ook weer ongedaan maken zonder toestemming van de gevolmachtigde. Indien u geen persoon in uw nabijheid heeft die u hiervoor wilt vragen, dan kunt u een beroep doen op een professionele organisatie. Kijk hiervoor op www.bpbi.nl.

Bron: Puzzelboekje Financiën in eigen hand van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Bron: www.bpbi.nl

Financieel veilig ouder worden: misbruik voorkomen

Veel geldzaken gaan tegenwoordig via internet waardoor het lastiger is om de eigen financiën bij te houden. U kunt daardoor afhankelijk worden van anderen. Helaas komt het voor dat een dierbaar familielid, mantelzorger of professional misbruik maakt van de situatie. Bijvoorbeeld bij het pinnen, internetbankieren of het bijhouden en regelen van de financiële administratie.

Hoe kunt u financieel misbruik herkennen?

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op financieel misbruik:

  • Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank.
  • Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis.
  • Een onverklaarbaar tekort aan geld.
  • Het ontstaan van onverklaarbare schulden, zoals bijvoorbeeld huurachterstand.
  • Grote belangstelling voor uw geld of bezittingen.

Wat kunt u doen?

Financieel misbruik tegengaan, begint met er open over te praten. Bel voor advies en hulp naar Veilig Thuis: 0800-2000 (dag en nacht bereikbaar). U hoeft niet meteen een melding te doen. U kunt eerst samen de situatie bespreken. Kijk voor meer informatie op www.lekker-lang-zelfstandig.nl.

Lokale alliantie financieel misbruik

Binnen Gemeente Alphen aan den Rijn is een lokale alliantie financieel misbruik actief. Deze alliantie zet zich in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen aan hulpverleners en informatiebijeenkomsten voor inwoners.  Bel voor meer informatie 14 0172 of mail naar [email protected].

Vraag de informatiebox aan

De informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden is bedoeld voor senioren die zich op financieel gebied willen voorbereiden op de toekomst. Het voorlichtingsmateriaal in de informatiebox helpt u op weg. Financieel misbruik kan iedereen overkomen. Het doel van de box is u informeren en tijdig laten nadenken over de financiële kant van ouder worden. De informatiebox is gemaakt voor senioren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Het ministerie van VWS ontwierp de informatiebox samen met de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. Bestel of download de box via www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl.

Bron: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear