Tot straks!

Voor u ligt de derde ‘Kwiek in de gemeente Alphen aan den Rijn’, dé krant voor senioren! We hebben ook dit jaar weer veel nieuws en informatie voor u verzameld over thema’s die mogelijk interessant voor u zijn. Zoals bijvoorbeeld een handig overzicht van onze nieuwe partners voor zorg en welzijn en van alle regelingen waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie over vrijwilligerswerk, dementie, eenzaamheid, veiligheid, seniorencolleges en het belang van bewegen en wonen.

_BT Clear

In 2040 is het aantal inwoners in onze gemeente ouder dan 75 jaar verdubbeld. Daarom zet de gemeente zich flink in voor geschikte seniorenwoningen. Op de locatie Bosparkweg komen 120 middeldure huurappartementen waar senioren met en zonder behoefte aan extra zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als zij zwaardere gezondheidsklachten krijgen. Komend jaar wordt duidelijk welke partij het appartementencomplex gaat ontwikkelen, dus de plannen worden steeds concreter.

Een zelfstandige senior is een blije senior. Daarom lanceerde de Gemeente Alphen aan den Rijn een campagne om senioren wegwijs te maken in alle voorzieningen die er zijn om lekker thuis te wonen én lekker eropuit te gaan! Daarom reiken we speciale deurmatten uit bij een aantal buurthuizen en bibliotheken. De deurmat laat zien dat u hier een Kwiek en flyer kan ophalen om mee naar huis te nemen. Speciaal voor mensen die bijvoorbeeld vanwege een Nee/Nee sticker op hun brievenbus geen Kwiek ontvangen. Dus tegen hen en alle andere senioren die lekker actief zijn zeggen we: Tot straks!
Op www.lekker-lang-zelfstandig.nl

Han de Jager
Wethouder sociaal domein

_BT Clear

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
Gemeente Alphen aan den Rijn

Oktober 2021

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear