Wegwijs

Als u of een naaste ondersteuning nodig heeft, zijn er verschillende regelingen en wetten waar u gebruik van kunt maken. Om u op weg te helpen, vindt u in onderstaand schema een korte uitleg over regelingen die er zijn, wanneer u hiervoor in aanmerking komt en waar u ze kunt aanvragen.

_BT Clear

Wie?

Gemeenten

Zorgverzekeraars

Rijk

Wat?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met indicatie

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Waarvoor?

De Wmo geldt voor alle mensen die zelfstandig wonen, maar door een lichamelijke of geestelijke beperking ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, lokaal en regionaal vervoer, rolstoelvoorzieningen, een gehandicaptenparkeerplaats of aanpassingen in huis.

Wijkverpleging: verpleging en persoonlijke verzorging bij u thuis door de wijkverpleegkundige.

Voor mensen die langdurig veel zorg en toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld in een zorginstelling of thuis.

Hoe?

Serviceplein van de gemeente.

Via uw huisarts, thuiszorgorganisatie of transferverpleegkundigein het ziekenhuis.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

_BT Clear

Nieuwe partners sociaal domein

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afspraken met organisaties die diensten leveren zoals een boodschappenservice, scootmobiel, aangepast sporten of activiteiten in het buurthuis. Meerdere afspraken met dit soort organisaties liepen af. Daarom heeft de gemeente weer nieuwe afspraken gemaakt. Zo zet Gemeente Alphen aan den Rijn zich in om mensen zo vitaal, zelfstandig en gezond mogelijk te laten zijn. Ook is het belangrijk dat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij.

_BT Clear

Welzijnsactiviteiten

Sinds 1 juli 2021 kunnen inwoners terecht bij Participe voor welzijnsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van senioren, vrijwilligersorganisaties en cultuurcoaches. De cultuurcoach laat inwoners kennismaken met theater, muziek, nieuwe media en andere vormen van cultuur. Dit doen zij door met inwoners kunst en cultuur te beleven en te maken, zowel op scholen, in de wijken als in verpleeghuizen. In de uitvoering werkt Participe hierbij samen met de Bibliotheek Rijn en Venen en Parkvilla.

Sport en bewegen

De buurtsportcoach stimuleert sporten en bewegen. Ook geven zij tips op het gebied van een gezonde leefstijl. Zij zijn onder andere actief bij buurthuizen, bij (sport)verenigingen, in de wijken en bij verpleeghuizen. Buurtsportcoaches vallen sinds 1 juli 2021 onder de nieuwe stichting Alphen Vitaal. Meer informatie over de buurtsportcoaches vindt u op www.alphenvitaal.nl.

Huishoudelijke hulp

Vanaf 1 januari 2022 worden maaltijdvoorziening, schoonmaken en boodschappen (vanuit de Wmo) geregeld door Vierstroom Thuiszorg, WIJdezorg (met onderaannemers Thuiszorg IZO en Axxicom), Actief Plus (ActiVite), Tzorg en Thuiszorg INIS.

Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, individuele begeleiding, daginvulling, mantelzorgondersteuning enzovoort - net als nu - terecht bij Tom in de buurt. Tom in de buurt gaat vanaf 2022 verder met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, ActiVite, de Binnenvest, WMO Maatwerk (Ipse de Bruggen) en Kwintes.

Hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2022 worden hulpmiddelen zoals een scootmobiel, rolstoel, tillift, enzovoort (vanuit de Wmo) geregeld via Welzorg en Medipoint.

Tips voor gezonde voeding voor senioren

Ouder worden, komt met gebreken. Die uitspraak kent u vast wel. U kunt dat proces echter vertragen door te letten op uw leefstijl. Onder andere door gezond en gevarieerd te eten. Dit heeft een positief effect op uw gezondheid en vitaliteit op hogere leeftijd. Bijgaand enkele adviezen voor senioren, namelijk:

 1. Eet voldoende groente (minimaal 200 gram), fruit (tenminste twee stuks) en volkorenproducten.
 2. Gebruik olie in plaats van boter.
 3. Matig uw zoutgebruik.
 4. Eet minder, nu uw energiebehoefte afneemt.
 5. Drink voldoende (anderhalf tot twee liter vocht per dag).
 6. Zet wekelijks vis op tafel (gezonde omega 3 vetten).
 7. Houd uw botten sterk door te bewegen en voldoende calcium binnen te krijgen (dit zit bijvoorbeeld in zuivelproducten en kaas).
 8. Slik extra vitamine D.
 9. Eet voldoende eiwitten (denk aan zuivel, noten, vlees en peulvruchten) en beweeg om spiermassa te behouden.
 10. Heeft u geen zin in koken en/of alleen eten? Vraag een vriend of goede buur om met u te eten. Ook kunt u gebruik maken van een maaltijdservice.
  Kijk voor aanbieders op www.tafeltjedekjemaaltijd.nl/alphen-aan-den-rijn.

Meer lezen over gezonde voeding voor senioren? Kijk dan eens op www.voedingscentrum.nl.

Bron: www.quingo.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear