Wonen

We willen en moeten langer thuis blijven wonen, maar dat betekent niet dat dit in uw huidige woning moet. Het is goed om, als u nog vitaal bent, te kijken naar uw woonsituatie. Passen uw huis en woonomgeving (straks) nog bij uw persoonlijke omstandigheden, wensen en mogelijkheden? Verhuizen naar een meer comfortabele en kleinere woning is soms de beste oplossing en is makkelijker als u nog fit bent.

_BT Clear

Huren of kopen

Sommige mensen kiezen voor huur, omdat het groot onderhoud van de woning dan kan wegvallen. Het hangt wel af wat u contractueel heeft afgesproken als u een woning huurt. Anderen kopen liever een woning. Als u een woning gaat kopen, let dan bijvoorbeeld op onderstaande punten:

  • Zorg dat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn, zoals een huisarts, apotheek, supermarkt of buurthuis. Ook is het prettig niet te ver van familie en vrienden te wonen.
  • Een woning zonder drempels en met een slaapkamer en badkamer op de begane grond is prettig (of de mogelijkheid om deze te maken).
  • Laat u goed informeren over uw hypotheek. Er is veel mogelijk, maar houd er rekening mee dat als u binnen tien jaar met pensioen gaat, het pensioen meegenomen wordt in de berekening van de maximale hypotheek.
  • Ziet u op tegen het verhuizen? Vraag hulp van familie of vrienden. Er zijn ook speciale verhuisservices voor senioren die u veel uit handen kunnen nemen.
_BT Clear

Mijn huis op maat

Wilt u uw woning aanpassen, maar weet u niet waar u moet beginnen? ‘Mijn huis op maat’ helpt u hierbij. Via mijnhuisopmaat.nl kunt u een huistest doen. U krijgt daarna een woonadvies met tips om uw woning veiliger en comfortabeler te maken.

_BT Clear

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)

De Commissie Wonen van het OSO zet zich in voor voldoende huur- en koopwoningen voor 55-plussers. OSO-Wonen brengt de woonbehoeften van senioren onder de aandacht bij bijvoorbeeld de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Zo adviseert zij bij nieuwbouw over een levensloopbestendige woningindeling.

Daarbij letten ze bijvoorbeeld op voldoende ruimte voor een rollator of rolstoel, (geen) dorpels en de toegankelijkheid van buiten naar binnen en andersom. De Commissie Wonen is één van de twee commissies van het OSO. Kijk voor meer informatie op www.oso-alphen.nl.
_BT Clear

Mijn huis van morgen

Bent u op zoek naar tips om uw huis te verbeteren zodat u langer thuis kunt blijven wonen?
Kijk dan op de website www.mijnhuisvanmorgen.nl van het OSO. Of bel met 0172 475 138.


Filippines

Klik op de afbeelding om de puzzel te downloaden. (pdf)

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear