In de gemeente Tiel

_BT Clear

“Wat als je kind anders is...”

Iedere ouder wil dat zijn kind zich ontwikkelt en tot bloei komt. Maar sommige ouders merken dat het gedrag en de ontwikkeling van hun kind anders is dan bij andere kinderen. Dit kan betekenen dat een kind een ontwikkelingsachterstand heeft. En dan? Miranda Schoe, zorgbemiddelaar bij 's Heeren Loo, is dagelijks in gesprek met ouders om te kijken hoe 's Heeren Loo hen verder kan helpen.

_BT Clear

De eerste stap

Miranda Schoe werkt als zorgbemiddelaar voor o.a. het cluster kind en jeugd. Hier vormt zij het vertrekpunt voor ouders en kinderen in een nieuwe fase, een fase waarin ze zoeken naar de beste zorgoplossing voor hun kind. “Je weg vinden in de zorg is lastig, zeker als het gaat om je kind. Waar moet je zijn? Wat heeft mijn kind nodig? Waar doe ik goed aan? De meeste ouders die ik spreek hebben (veel) zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Als zorgbemiddelaar help ik ouders om de puzzel in elkaar te zetten en te kijken wat bij hen past.”

Ontlasten

We staan als 's Heeren Loo klaar voor ouders en kinderen in deze zoektocht. Met een team van behandelaren en begeleiders observeren en diagnosticeren we de kinderen. Vervolgens adviseren we de ouders. Bijvoorbeeld over de opvoeding, de begeleiding thuis of over de best passende school of dagbesteding. Als het nodig is, starten we een behandeling.

Het cluster Kind en Jeugd van 's Heeren Loo combineert (speciaal) onderwijs, zorg en begeleiding voor kinderen met een ontwikkelachterstand eventueel in combinatie met gedragsproblematiek tussen de 0 en 20 jaar oud. Maar het draait niet alleen om de kinderen, ook om de ouders. “Wanneer je een kind hebt met een beperking, dan vraagt dat veel van ouders. Ik merk dat ouders het fijn vinden dat we meedenken en hen ontlasten. Kinderen kunnen bij ons bijvoorbeeld ook logeren, zodat ouders hun batterij weer kunnen opladen.”

Samen met ouders zoeken naar de juiste oplossing

“Laatst kreeg ik een vraag van een moeder. Het ging om hun 2-jarige dochter die zich thuis in mindere mate ontwikkelde. Uit ons gesprek bleek dat een specialistisch kinderdagcentrum misschien een passende oplossing voor haar kon zijn in deze fase. Alvast wennen aan de groepsdimensie en voldoende tijd om een goede diagnose en eventuele behandeling op te zetten voordat het meisje naar school gaat. Samen hebben we gekozen voor KDC Flipje in Tiel. Als ik dan achteraf hoor dat het meisje stapjes maakt en de ouders zich echt gehoord en geholpen voelen, dan raakt me dat echt.”

Alvast wennen aan de groepsdimensie en voldoende tijd om een goede diagnose en eventuele behandeling op te zetten voordat het meisje naar school gaat. Samen hebben we gekozen voor KDC Flipje in Tiel. Als ik dan achteraf hoor dat het meisje stapjes maakt en de ouders zich echt gehoord en geholpen voelen, dan raakt me dat echt.”

Over ‘s Heeren Loo

‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking in het hele land met begeleiding, ondersteuning en behandeling. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

Meer informatie? Kijk op www.sheerenloo.nl.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear