In de gemeente Tiel

_BT Clear

Met elkaar en voor elkaar

Iedereen wil graag meedoen in de samenleving, op zijn of haar eigen manier. Denk bijvoorbeeld aan (vrijwilligers)werk, maar ook aan sociale contacten. Het is fijn om mensen te ontmoeten en samen iets te ondernemen. Meedoen gaat niet altijd vanzelf. In de gemeente Tiel zien we dat veel mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Familie, buren en vrienden helpen elkaar. Maar dat is niet altijd voldoende. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt. Gelukkig zijn er in Tiel veel organisaties waar u terecht kunt. Ook in uw eigen wijk of buurt.

Kent u bijvoorbeeld het wijkteam in uw buurt? Bij het wijkteam kunt u terecht met allerlei vragen over uw thuissituatie. Zij helpen ouders én kinderen als het thuis even niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, verslaving of gedragsproblemen.

Jongeren zijn welkom bij Talenthouse Tiel. Dit is de jongereninloop van Mozaïek Welzijn. Een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en waar ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. Zo organiseren ze zelf leuke activiteiten zoals een rap- en DJ-workshop of een gametoernooi.

Het is goed dat al deze initiatieven er zijn. Want ook in Tiel komt veel eenzaamheid voor. Ouderen hebben er het meest mee te maken, maar ook jongeren voelen zich eenzaam. Eenzaamheid komt vaak doordat de situatie plotseling verandert.

Bijvoorbeeld omdat u te maken krijgt met ziekte, geldzorgen of het verlies van een dierbare. Maar ook andere problemen thuis kunnen u het gevoel geven dat u er alleen voor staat.

Door de hoge energieprijzen hebben steeds meer mensen geldzorgen. Als u moeite heeft om rond te komen en schuldenvrij te blijven, is het belangrijk dat u dit op tijd met mensen kunt bespreken. Met hulp van vrijwilligers, professionals en ondersteuningsregelingen zorgen we dat inwoners beter kunnen rondkomen en meedoen. We hebben aandacht voor inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. We proberen zoveel mogelijk te helpen, maar helaas hebben we niet altijd een oplossing.

In deze krant leest u alles over hulp bij geldzorgen in Tiel. Ook komen veel verschillende activiteiten en organisaties aan bod.

Als wethouder ben ik trots op alle initiatieven die er zijn in Tiel. En op de samenwerking tussen gemeente, organisaties en de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Samen kunnen we er voor elkaar zijn.

Weet u niet waar u moet beginnen om hulp te vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Poort Tiel. Dit is het centrale informatie- en adviespunt voor alle inwoners. We kijken wat u zelf kunt doen of waar extra zorg, hulp en ondersteuning nodig is. Zo zorgen we ervoor dat iedereen bij de juiste zorg en ondersteuning terecht komt.

Carla Kreuk,
Wethouder
Zorg en Welzijn

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Tiel

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Fotografie:
Raphaël Drent, Netwerk Dementie Rivierenland, gemeente Tiel, Sociaal Plein Tiel

December 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear