In de gemeente Tiel

_BT Clear

De Sociale Poort is er voor u

Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het informatie- en adviespunt van de Sociale Poort Tiel. Maar wie krijgt u eigenlijk aan de telefoon als u belt? Dat is Anke, Catja, Linda, Menana of Stefanie.

Bij de Sociale Poort kunt u terecht met uw vragen over zorg, hulp en welzijn. Zoals het aanvragen van een rolstoel of bijzondere bijstand. Maar ook voor hulp bij uw administratie, rouwverwerking of relatieproblemen. De Sociale Poort is er voor alle inwoners van de gemeente Tiel.

De bewoner staat voorop

Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen. “U kunt bij ons terecht met kleine en grote vragen. Samen met u zoeken we altijd naar een oplossing. We nemen de tijd en stellen u op uw gemak. We luisteren en proberen samen om de vraag duidelijk te krijgen.”

De medewerkers van de Sociale Poort geven informatie, tips en adviezen. “Als iemand hulp nodig heeft, kijken we samen wat iemand nog zelf kan en waar familie, vrienden of buren kunnen helpen. Ook zijn er veel organisaties en voorzieningen waar iemand terecht kan. Denk aan Mozaïek Welzijn, de Tielse Maatjes of het Inloophuis.”

“De Thuisadministratie kan helpen om meer overzicht te krijgen in de eigen administratie. Bij geldproblemen kan iemand terecht bij SchuldHulpMaatjes. Ook onze schuldhulpverlening kan verder helpen.”
Soms heeft iemand meer zorg en ondersteuning nodig. “Ook dan helpen wij u op weg. Bijvoorbeeld door hulp te organiseren bij MEE Gelderse Poort, Santé Partners of Buurtzorg Jong. We leggen uit hoe het verder gaat en wat er nodig is.”

Verschil maken

Mensen bellen ook naar de Sociale Poort omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. “Dat is goed, want wij helpen u graag op weg. Soms zit je samen een half uur aan de telefoon. Dat klinkt lang, maar in een half uur kun je een enorm verschil maken. Daar doen we het voor. Dus bij twijfel gewoon bellen!”

Tot slot

Op de vraag of de dames zelf ook naar de Sociale Poort zouden bellen, antwoorden ze volmondig ja. “Als ik zoekende ben en niet weet waar ik moet beginnen, dan zou ik zeker bellen om mij op weg te laten helpen.”

Het wijkteam helpt

Soms zit het tegen en komt u er zelf niet meer uit. Misschien gaat het niet goed met uw relatie, heeft u geldzorgen of valt de opvoeding van de kinderen zwaar. Of heb je zelf als jongere een vraag en wil je graag hulp. Marco en Marcia helpen ouders, kinderen en jongeren als het thuis even niet zo goed gaat.

In Tiel zijn er twee wijkteams. Het wijkteam voor Tiel West, Passewaaij en de kernen is van Buurtzorg Jong. Marco vertelt: “Allebei de wijkteams helpen inwoners op dezelfde manier. We hebben veel contact om dit samen af te stemmen."

Helpen vanuit veiligheid

Marcia vertelt: “Iedere situatie is uniek. We denken mee in jouw hulpvraag. Samen bespreken we wat nodig is.” In het wijkteam werken mensen met verschillende expertises en achtergronden. Marcia: “In ons team werken collega’s van bijna iedere generatie. Zo kunnen we iedereen goed helpen en van elkaar leren.”

Tevreden met kleine stapjes

Marco: “Je gunt kinderen een fijne kindertijd. Ik geef mensen graag het vertrouwen zodat hun leven weer op orde komt. Soms is een groter doel niet haalbaar. Het helpt dan om tevreden te zijn met kleine stappen vooruit. Het verschil kunnen maken, daar gaat het om.”

“We krijgen veel verschillende vragen. Sommige vragen horen echt bij een bepaalde periode. En sommige vragen zijn er altijd. Bijvoorbeeld over echtscheiding, verslaving of gedragsproblemen. Als we samen vinden dat er toch andere, specialistische hulp nodig is, dan zoeken we die gepaste hulp. De meeste mensen komen bij ons via de Sociale Poort.”

Samen met andere organisaties in Tiel

De wijkteams werken veel samen met andere organisaties in Tiel. Bijvoorbeeld met de gemeente, scholen en GGD. Ook is er contact met de bibliotheek, Dynamiek, Mozaïek en Humanitas.

Marco: “Humanitas organiseert bijvoorbeeld een inloopochtend in het buurthuis van Tiel Oost. Daar sluiten we soms bij aan. Op die manier leren inwoners ons beter kennen en weten zij ons ook te vinden. We willen steeds meer zichtbaar worden, zodat we inwoners op tijd kunnen helpen.”

Marcia sluit af: “We maken graag het verschil voor mensen! Vraag dus op tijd hulp, zodat je niet met je problemen blijft rondlopen.”

_BT Clear

Contactgegevens

U kunt de Sociale Poort bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Stuurt u een mail? Vergeet dan niet uw telefoonnummer te noemen.

0344 - 637 220 | [email protected]

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear