In de gemeente Tiel

Kom erbij in Tiel

_BT Clear

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Geen prettig gevoel, maar het gaat meestal vanzelf weer over. Sommige mensen vinden het prima om alleen te zijn. Iemand is eenzaam, als hij het gemis aan (betekenisvolle) relaties of contacten als negatief ervaart. Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden, maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor.

In Tiel komt ook veel eenzaamheid voor. Uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bleek dat maar liefst 49% van de Tielse volwassenen en ouderen in min of meerdere mate eenzaamheid ervaart. In sommige wijken van Tiel is dit zelfs 10% hoger. Ook bij de Tielse Jeugd komt veel eenzaamheid voor.

Eenzaamheid verminderen

Annette werkt als beleidsadviseur bij de gemeente Tiel. Zij houdt zich veel bezig met eenzaamheid. “We praten niet zoveel over eenzaamheid. Het is nog steeds een taboe. In Tiel vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen. En de eenzaamheid vermindert. Daarom zijn we de werkgroep ‘Kom erbij in Tiel’ begonnen. In deze werkgroep werken verschillende organisaties samen. Zo hopen we eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar ook eerder te signaleren en inwoners bewust te maken dat eenzaamheid niet iets is waar alleen oude mensen last van hebben,” vertelt Annette.

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Annette: “Vrijwilligerswerk, sporten en het opbouwen van sociale vaardigheden kunnen allemaal bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Maar het lukt niet iedereen om dat te doen. We maken met de werkgroep daarom een plan. In dit plan willen we bijvoorbeeld ook scholen, verenigingen, kerken en winkels betrekken. Wat is daar nodig om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken?”

Iedereen kan helpen

In september was de Week tegen Eenzaamheid. Er waren toen zestien activiteiten in Tiel. “Deze activiteiten werden goed bezocht.

Er werd bijvoorbeeld een wandeling georganiseerd. Dat zou iets eenmaligs zijn. Maar daar zijn de deelnemers mee doorgegaan. Zij wandelen nu regelmatig samen. Een activiteit organiseren kan dus heel simpel zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen samenbrengt om even iets samen te doen,” zegt Annette enthousiast.

Lid worden van de werkgroep

Wilt u liever lid worden van de werkgroep? Dat kan ook! “Iedereen is welkom om contact op te nemen. We organiseren graag initiatieven om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Als werkgroep komen we ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Dat lijkt niet zoveel, maar we maken een groot verschil!” sluit Annette af.

_BT Clear

Mensen laten zien welke activiteiten er zijn in hun omgeving

Weet u welke activiteiten er zijn in uw wijk? Waarschijnlijk wordt er meer georganiseerd dan u denkt! Meedoen is een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Monique en Inez helpen om de weg te vinden naar een activiteit die bij u past.

Monique werkt als ouderenadviseur bij Mozaïek Welzijn. Zij vertelt: “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen kan zich eenzaam voelen. Ik ben er dan wel voor ouderen, maar veel mensen voelen zich nog helemaal niet oud. Ik plak dus ook geen labeltje op een bepaalde leeftijd. Als iemand zich eenzaam voelt, hoop ik dat hij gewoon om hulp vraagt. Ongeacht hoe oud iemand is.”

Nieuwe mensen ontmoeten

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar naar een activiteit gaan is soms spannend. “Je loopt niet zomaar ergens binnen waar je niemand kent. Bij Mozaïek weten we goed wat er allemaal te doen is in Tiel en de dorpen. Samen kijken we naar wat bij je past,” noemt Monique.

Niet iedereen wil iets doen in zijn eigen wijk. Volgens Monique hoeft dat ook niet. “Soms is het juist fijn om mensen uit een andere wijk te leren kennen. Of mensen die net als jij bijvoorbeeld pas iemand zijn verloren.

Het gaat erom dat je contact opzoekt. Op een manier die voor jou leuk en prettig is. Dan blijf je namelijk ook meedoen aan de activiteit en het contact. Je hoeft ook niet als deelnemer mee te doen. Je kan jezelf ook aanbieden als vrijwilliger.”

Als u vrijwilligerswerk doet, voorkomt u onbewust ook eenzaamheid bij uzelf. “Vrijwilligerswerk doen mensen vooral omdat je iets wil betekenen voor de gemeenschap of een persoon. Je ontmoet dan ook nieuwe mensen. Vaak met dezelfde interesses of hobby’s. Je kiest dan iets wat bij jou past. Of omdat het type mensen je aanspreekt. De vrijwilligers bij het Fruitcorso of de Vlindertuin zijn daar een goed voorbeeld van,” legt Monique uit

Jong en oud verbinden

Monique werkt veel samen met Inez. Inez is maatschappelijk werker en is bij veel initiatieven in Tiel betrokken. Samen proberen ze ook oudere en jongere mensen samen te brengen.

“Ouderenpost is hier een mooi voorbeeld van. Dat begonnen we tijdens corona om oudere mensen het gevoel te geven dat ze niet worden vergeten. Basisschoolleerlingen sturen vier keer per jaar een kaartje. We gaan nu kijken of we de leerlingen ook iets met ouderen kunnen laten doen. Bijvoorbeeld een kopje thee drinken samen,” vertelt Inez.

Je eigen netwerk opbouwen

Vaak vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen. Monique: “Je weet pas wat iemand voor je wil doen als je het vraagt. Dat hoeven niet altijd je kinderen te zijn. Je kan ook met de buren een hulpcirkel opzetten als je kinderen ver weg wonen. Dan maak je al afspraken met elkaar voordat er iets gebeurt.”

“Het geeft een bepaalde zekerheid dat je op iemand kan vertrouwen. Het is mooi als we elkaar kunnen helpen,” glimlacht Monique.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear