INFORMATIEKRANT Meierijstad

Zaken die ons allemaal aangaan

Je leest er veel over: gezondheid en welzijn. De gemeente Meierijstad heeft er volop aandacht voor. Gezondheid en welzijn zijn zaken die ons allemaal aangaan. Zaken die goed geregeld moeten zijn. En daar komt de gemeente om de hoek kijken. Een drietal speerpunten uit het gezondheidsbeleid nemen we hier onder de aandacht.


_BT Clear

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt steeds vaker voor. Zowel onder ouderen als onder jongeren. En het is een van de moeilijkste onderwerpen om over te praten voor mensen die het ervaren. Daarom heeft de gemeente Meierijstad de coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ in het leven geroepen. Een groep professionals (zoals jongerenwerkers, welzijnsorganisaties, een afgevaardigde van de Seniorenraad, het Pieter Brueghelhuis, Brabantzorg, de GGD en de KBO) wil het onderwerp meer aandacht geven door acties te bedenken en het taboe op eenzaamheid doorbreken.

Veel aandacht

“De gemeenteraad heeft ons als gemeente opgedragen eenzaamheid een prominente plek te geven in het gezondheidsbeleid”, vertelt Menno Niesten, beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Meierijstad. “We zijn dankzij ‘Eén tegen eenzaamheid’ al diverse initiatieven rijker. De week tegen eenzaamheid in oktober bijvoorbeeld. Zo brengen we mensen bij elkaar, in de hoop dat mensen die weinig aandacht en weinig contacten hebben, daarmee geholpen worden.”

Wil jij je hart eens luchten of graag in contact komen met anderen? Neem dan contact op met:

ONS welzijn: 088 – 3742525 of www.ons-welzijn.nl
Welzijn de Meierij: 073 – 5441400 of www.welzijndemeierij.nl
PieterBrueghelHuis: 0413 – 395280 of www.pieterbrueghelhuis.nl

Menno Niesten, beleidsadviseur sociaal domein gemeente Meierijstad:
“Iedereen kan een steentje bijdragen om een inwoner minder eenzaam te maken. Jijzelf ook, bijvoorbeeld door (meer) aandacht te hebben voor buurtgenoten.


Overal een AED

De gemeente Meierijstad is bijna AED-dekkend. Dat betekent dat in de grote drie kernen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode voldoende AED’s hangen om binnen 6 minuten hulp te kunnen verlenen aan mensen die een hartinfarct hebben.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator (AED). Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Op deze website meierijstad.maps.arcgis.com zie je waar ze hangen. Soms is dat in een openbaar gebouw, soms aan de gevel van een woning. Vrijwilligers van de AED-verenigingen – elke grote kern heeft er een – onderhouden de AED’s en zorgen dat ze altijd werken. Ze geven ook cursussen.

In Meierijstad kunnen mensen met een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp krijgen. Dat is belangrijk, want onze hersenen kunnen maximaal 6 minuten zonder zuurstof zonder (veel) schade op te lopen, en bij een hartstilstand stopt die zuurstofaanvoer.

Ben je getuige van iemand die een hartstilstand krijgt? Bel dan direct 112.
Klaas Haan, voorzitter van Veghel Hartsave, legt uit: “Door de alarmcentrale wordt dan direct een oproepsysteem in gang gezet: burgerhulpverleners uit de buurt worden opgeroepen en ze krijgen door waar het slachtoffer ligt en waar AED’s hangen. Op die manier kan binnen 6 minuten hulp ter plekke zijn. Natuurlijk wordt ook de ambulance gebeld, maar die heeft gemiddeld een aanrijtijd van 10 minuten en dan kan het al te laat zijn. Als je 112 belt en zo het oproepsysteem activeert, stijgt de overlevingskans van een slachtoffer van 12 tot 15% naar 60 tot 70%.”

Alcohol- en drugs preventie

Alcohol- en drugsgebruik is een serieus probleem. Landelijk, en ook in Meierijstad. De gemeente Meierijstad wil zowel inzetten op preventie als op handhaving. Dat doet ze in regionaal verband, met diverse andere gemeenten en andere belangrijke partijen zoals de politie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Inzicht krijgen

Vanzelfsprekend moeten er maatregelen, acties en plannen komen. “Maar eerst willen we op het gebied van drugs veel meer inzicht krijgen in waar we het precies over hebben”, vertelt Menno Niesten van de gemeente. “Hoeveel wordt er gebruikt onder jongeren in Meierijstad? Deze en andere vragen die we in beeld brengen en waar we antwoorden op proberen te vinden. Daarvoor komt dit jaar een groot regionaal project, waarbij we eerst starten met monitoring en onderzoek.”

Ouders en opvoeders

Een grote en belangrijke rol bij preventie ligt bij de ouders en opvoeders. “De maatschappelijke effecten van drinken zijn nog steeds niet bij iedereen bekend. Denk dan aan gezondheidseffecten, maar ook problemen met werk, of zelfs dakloos worden. En dat geldt voor alle leeftijden. We zien helaas maar al te vaak dat ouders tegen hun kind zeggen: ‘Niet te veel drinken vanavond hè’. Waarmee ze indirect toch goedkeuring geven aan het drinken an sich. Ben dus concreet en maak afspraken dat er bijvoorbeeld maar 3 glazen bier gedronken worden. En complimenteer je kind vervolgens als hij of zij zich aan die afspraak houdt. Ouders hebben bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie: als je zelf elke avond of elk weekend drinkt, ziet een kind dat als iets heel normaals.”


Klaas Haan, voorzitter van Stichting Veghel Hartsave:‘Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Daarom heeft Nederland een oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Daarvoor leiden we burgerhulpverleners op die in actie komen bij een 112-melding van een hartstilstand in de buurt. Ook jij kunt helpen. Meld je aan als burgerhulpverlener!’
www.veghelhartsave.nl
www.schijndelhartsave.nl
www.rooihartsafe.nl
_BT Clear