INFORMATIEKRANT Meierijstad

Mini-gezinnetjes voor

18-plussers

Een trauma, heftige relatie of aangeboren kwaal: psychiatrische problemen kunnen heel veel oorzaken hebben. Sommige mensen die hier last van hebben kunnen soms niet meer geheel zelfstandig wonen. En dan is het noodzakelijk dat ze tijdelijk terecht kunnen bij een beschermd-wonen-locatie zodat ze met professionele begeleiding en zorg een goede basis kunnen leggen voor een zelfstandig, goed en veilig leven.

_BT Clear

In het Franciscanessenklooster in Veghel is in 2018 een bijzondere woonvoorziening geopend. Het voormalige klooster biedt ruimte aan een dertigtal studio’s, verdeeld over twee verdiepingen. Hier wonen (jong)volwassenen met onder andere autisme, adhd en/of verslavingsproblemen. Ze worden begeleid door Labyrint Zorg & Werk. “Het is een goede locatie om vandaar uit verder te werken naar zelfstandig wonen,” vertelt Corry van Noort, klantmanager WMO bij de gemeente Meierijstad. “Iedereen heeft een eigen studio met keukenblokje, douche en toilet. En er is een gezamenlijke woonkamer waar vaak ook samen wordt gekookt en gegeten. De bewoners worden geholpen met een zinvolle daginvulling – er wordt gestreefd naar werk of een opleiding – en hulp bij (psychische) problemen.”

Eigen woonplek

De bewoners van deze speciale woonvorm vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en hebben daarom een klantmanager bij de gemeente: Corry.

“Ik leg de lijntjes met maatschappelijke organisaties en instanties en ben de contactpersoon voor de cliënt en zijn of haar begeleider(s). Ik ken de bewoners bijna allemaal persoonlijk. We streven ernaar om iemand binnen 2 à 3 jaar (weer) naar een eigen woonplek te krijgen. Als dat niet lukt gaan we kijken of die persoon misschien altijd beschermd
wonen nodig heeft en doorstroomt richting de
Wet langdurige zorg.”

Liever thuis

Het is best heftig: 30 mensen met behoorlijke problematiek die bij elkaar wonen. “Het heeft ook niet onze voorkeur, het liefst houden we iedereen thuis en bieden we daar zorg. Maar soms lukt dat gewoon even niet. Deze doelgroep loopt vaak vast op meerdere vlakken: op het gebied van financiën, wonen, dagbesteding, structuur van de dag. En vaak zitten daar ook nog verslavingen bij zoals een alcohol- of gameverslaving. Speciale woonvormen met veel zorg en begeleiding zijn dan een uitkomst.

Zie het als een soort mini-gezinnetjes waar 18-plussers in een beschermde woonomgeving leren wat ze nodig hebben om vervolgens (weer) door te stromen naar een eigen leven. Naast deze grote woonvorm, zijn er namelijk ook kleinere woonvormen binnen de gemeente Meierijstad.”

Hé Corry

‘Zorgen dat iemand de noodzakelijke zorg krijgt’. Zo omschrijft Corry haar werk als klantmanager WMO. “Dat varieert van heel simpel zorgen dat iemand huishoudelijke hulp krijgt, tot een heftige casus waarbij iemand naar beschermd wonen wordt begeleid. In mijn rol moet ik dus veel aanvoelen en invoelen en vooral zonder vooroordelen met de cliënten spreken. De gesprekken zijn heus niet altijd prettig. Maar als een cliënt me eindelijk vertrouwt en ‘Hé Corry’ roept als ik langskom, dat geeft me een goed gevoel.”

_BT Clear

Leefgoed Veghel

Leefgoed is een initiatief van 11 organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Vanuit de gebiedsontwikkeling Kloosterkwartier Veghel zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept om zorg en ondersteuning sneller, beter en goedkoper te maken. Een concept waarin samenwerking wordt versterkt en er meer verbinding wordt gemaakt tussen de activiteiten van organisaties.

Het kloosterterrein van de Zusters Franciscanessen én het voormalig ziekenhuisterrein in Veghel noemen we samen het Kloosterkwartier. De plek is uniek door het gedachtegoed van de zusters, de aanwezige (cultuurhistorische) waarden en de centrale ligging. Daarom is het de wens om het Leefgoed concept op die plek vorm te geven. Leefgoed is naast een samenwerking dus ook een fysieke plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen activiteiten ontplooien. Leefgoed wil een eigentijdse en door de gebruikers gedragen woon- en leefomgeving creëren, waar zorg, werk, leren en (be)leven mogelijk wordt gemaakt. Waar ontmoeten, ondersteunen en verbinden samen komen. Binnen Leefgoed zijn 11 partijen vertegenwoordigd: Labyrint Zorg & Werk, IBN, Unik, Brabantzorg, BrabantWonen, Ons Welzijn, GGZ Oost-Brabant, ROC de Leijgraaf, gemeente Meierijstad, Area en Z-Enzovoorts. Deze 11 partijen hebben de intentieverklaring ondertekend en hierin hun ambities vastgelegd.

Binnen Leefgoed werken de organisaties vanuit de eigen expertise én ze kijken hoe ze samen arrangementen kunnen maken die gericht zijn op betere, goedkopere of snellere zorg en ondersteuning. Vanuit de 11 deelnemende organisaties wordt ook samenwerking gezocht met anderen. We zetten gezamenlijk in op preventie en innovatie. Samen stimuleren we en bouwen we aan een positieve gezondheid bij onze (Leefgoed) inwoners. Positieve gezondheid heeft aandacht voor meedoen, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven.

_BT Clear