INFORMATIEKRANT Meierijstad

Munira Ibrahim

_BT Clear

Meer aandacht
voor inburgering

Elke gemeente in Nederland moet jaarlijks een verplicht aantal statushouders* huisvesten. Dat betekent niet alleen zorgen voor een dak boven het hoofd, maar ook voor goede inburgering. Vanaf 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwe inwoners. Dat is fijn, want statushouders moeten dat nu zelf regelen en dat is lastig als je de taal nog niet spreekt.

Vanaf volgend jaar krijgt iedere statushouder een eigen inburgeringsplan waarin het juiste niveau wordt vastgelegd en vindt de inburgering meer plaats in de praktijk. Want je leert Nederland pas echt kennen door ontmoetingen met Nederlanders en het opdoen van werkervaring. Het inburgertraject wordt bovendien flink uitgebreid, vertelt Munira Ibrahim, beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Meierijstad. “Vluchtelingenwerk regelt heel veel praktische zaken met en voor de statushouders. Denk aan het tekenen van de huurovereenkomst met de woningbouwvereniging en het inrichten van de nieuwe woning. Maar ook aan het inschrijven bij een huisarts en school en het regelen van verzekeringen bijvoorbeeld. Vervolgens komt ook de klantmanager van de gemeente in actie. Die activeert bij het inburgeren en begeleidt richting een betaalde baan. Bovendien bieden we maatschappelijke en psychische hulp. Statushouders hebben vaak veel meegemaakt in het land waar ze uit gevlucht zijn. In veel van die landen bestaat het woord ‘psychologie’ niet. Deze mensen zijn niet gewend te praten en er heerst vaak zelfs nog een taboe op het uiten van emoties. Bij de inburgering willen we gezondheid centraler gaan stellen. En de juiste partijen inschakelen als er hulp nodig is.”

Stabiele instroom

In Meierijstad wonen zo’n 200 statushouders. Het merendeel van hen komt uit Syrië en Eritrea. “Vanuit het rijk zijn we elk jaar verplicht een aantal statushouders te huisvesten. Dat kunnen ook gezinnen zijn.

De instroom is sinds vorig jaar redelijk stabiel. Maar als er ergens in de wereld onrust uitbreekt, kan het volgende maand weer heel anders zijn.

We doen het samen

Samen helpen we nieuwe inwoners van Meierijstad met inburgeren. Zeker als het over statushouders gaat, is contact met buurt- en dorpsgenoten belangrijk. Dan leren ze de taal snel, voelen ze zich thuis, en vinden ze snel hun plekje in onze maatschappij. Dus heb jij statushouders in je straat of wijk wonen? Maak eens een praatje. Als jij huis en haard moet verlaten en ergens opnieuw begint, zou je het ook fijn vinden als je welkom wordt geheten, toch?

_BT Clear

* Als een asielverzoek wordt ingewilligd, krijgt iemand een vluchtelingenstatus. Veel overheidsdiensten en instanties spreken dan ook wel van statushouders. Statushouders zijn dus erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

_BT Clear