INFORMATIEKRANT Meierijstad

_BT Clear

Marieke van den Boogaard

‘De centrale vraag is:
wat wil jij?’

Meedoen in Meierijstad. Iedereen met een bijstandsuitkering en iedereen die al langer maatschappelijk inactief is, krijgt het aanbod om mee te doen. Voor de een betekent dat een zoektocht naar een geschikte baan, voor de ander een zinvolle dagbesteding. Om deze mensen te helpen heeft de gemeente Meierijstad PIM in het leven geroepen, dat staat voor Participeren (meedoen) In Meierijstad.

PIM bestaat uit drie deelprojecten: Pim Vitaal!, Pim Actief!, en Pim Werkt!. “PIM is vooral voor mensen met een uitkering. Zij krijgen op den duur allemaal een PIM-coach”, vertelt Marieke van den Boogaard, die zelf PIM-coach is bij de gemeente Meierijstad. “We zijn nu een jaar onderweg en de pilot was een succes. We hebben mensen in beweging gekregen.”

Oplossing

PIM gaat heel erg uit van ‘wat wil jij?’. “Vrijwel niemand wil afhankelijk zijn van een uitkering. En iedereen heeft een andere, persoonlijke reden waarom dat wel zo is. Het mooie van PIM is dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten. Als PIM-coach zoeken we een oplossing die past bij de persoon. Soms is vitaler worden het hoogst haalbare. Soms kan iemand direct naar PIM Werkt! om begeleid te worden richting een baan.”

Onlangs kwam Marieke in contact met een man die het allemaal niet meer zo zag zitten. Hij had geen werk, weinig vrienden, weinig hobby’s en zat dus veel alleen thuis. “We begonnen met PIM Vitaal! waarbij we keken naar zijn gezondheid en kracht- en gezondheidsbeleving. Dit deed hem echt goed, hij kwam letterlijk en figuurlijk in beweging. Hij was opgewekter en klaar voor de volgende stap.”

Brede doelgroep

De PIM-coaches houden altijd eerst een uitgebreide intake om de uitkeringsgerechtigde te leren kennen. “We brengen in beeld hoe iemand is, hoe hij/zij leeft en wat hij/zij wil. De doelgroep is enorm breed: mensen met psychische problemen, met een beperking, maar ook mensen die een zware burn-out hebben gehad en het lastig vinden om weer aansluiting te vinden.”

Welke stappen

De PIM-coaches heten niet voor niets coach: ze begeleiden de uitkeringsgerechtigde op zijn of haar eigen pad. “Ik kijk echt naar ‘wat wil je, waar wil je naar toe en welke stappen kunnen we zetten om daar te komen’. Wij staan echt naast de personen die we begeleiden en zeggen niet wat iemand móet doen, maar kijken en denken mee vanuit zijn of haar eigen perspectief.”

PIM VITAAL!

PIM Vitaal! investeert in een gezonde leefstijl. Iedereen die voor dit project wordt aangemeld krijgt een leefstijlcoach die voorlichting geeft over gezond leven, gezonde werkhouding en gezonde voeding, en een abonnement op een sportactiviteit. PIM Vitaal! is een samenwerking tussen de gemeente en ROC de Leijgraaf.

PIM ACTIEF!

PIM Actief! biedt activiteiten in de wijk en alle vormen van dagbesteding en de begeleiding daarvan. In elke wijk is een wijkcentrum waar activiteiten worden georganiseerd en waar een maaltijdservice en kleine diensten worden aangeboden. PIM Actief! is een samenwerking tussen de gemeente, Welzijn de Meierij en sinds kort ook ONS Welzijn.

PIM WERKT!

Pim Werkt! is een organisatie waarin de gemeente Meierijstad en de WSD en IBN samen hun expertise inbrengen. Deze samenwerking zorgt dat iedereen met een loonwaarde tot 80% garantie op werk krijgt.

_BT Clear