INFORMATIEKRANT Meierijstad

Betalingsachterstand?

Vroeg erop af!

_BT Clear

Gas, water, energie, zorgverzekering, huur: we hebben heel wat vaste lasten. En als je een gemiddeld of laag inkomen hebt, is het soms een hele uitdaging om al je rekeningen te kunnen betalen. Zou jij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij je geldzaken? De gemeente staat voor je klaar.

Ruim een half jaar geleden startte de gemeente Meierijstad met het zogenoemde vroeg-erop-af-project: door een nauwe samenwerking met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekering CZ wordt sneller contact gelegd met mensen die schulden hebben. Een voorbeeld: “Als iemand 2 maanden huurachterstand heeft, vraagt een woonconsulent van de woningbouwvereniging aan de huurder of die hulp kan gebruiken. Soms is dat niet nodig omdat de financiën prima op orde zijn maar het net even niet uitkwam allemaal. Maar in andere gevallen zijn er grotere problemen, en vindt een huurder het juist fijn om hulp aangeboden te krijgen.”
Aan het woord is Mieke Bosch, armoedeambassadeur van de gemeente. Zij is er voor alle inwoners van Meierijstad die advies, tips of hulp op financieel gebied kunnen gebruiken. “Ik sprak laatst een echtpaar dat geen toeslagen meer durfde aan te vragen omdat ze elk jaar geld moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Maar mevrouw is nu werkeloos, dus hebben ze het extra geld nodig. En ze hebben er bovendien gewoon recht op. Ik heb ze doorverwezen naar onze formulierenbrigade. Dat zijn vrijwilligers die helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen. Zij zijn daarvoor opgeleid en worden begeleid door een professional.”

Energierekeningen niet betaald

Ook energiemaatschappijen hebben korte lijntjes met de gemeente. “Als er sprake is van achterstallige betalingen van de energierekeningen proberen wij dat te koppelen: zijn op dit adres ook huurachterstanden bekend? Speelt er meer? Natuurlijk zijn de privacyregels streng en houden we ons daaraan. Maar landelijk is geregeld dat energiemaatschappijen verplicht zijn de gemeente in te schakelen bij een betalingsachterstand, omdat ze in de wintermaanden geen elektriciteit mogen afsluiten. Wij kunnen vervolgens contact opnemen met die betreffende huishoudens. Eerst met een brief, daarna bellen we. En hulp is natuurlijk nooit verplicht. Maar ik moet zeggen dat vrijwel alle reacties positief zijn: vaak zijn mensen blij dat iemand wil meekijken en -denken, of helpen met een betalingsregeling.”

Bijna geen woningontruimingen

Met woningcorporaties Woonmeij en Area werkt Meierijstad ook nauw samen. “Woningontruimingen komen in Meierijstad amper voor, gelukkig maar. Gemiddeld krijgen we zo’n 15 huurachterstand- meldingen per jaar. Er zijn er natuurlijk meer, maar die lossen zichzelf op door bijvoorbeeld een betalingsregeling. Bij energiemaatschappijen liggen de aantallen hoger: afgelopen jaar kregen we bijna 90 meldingen van adressen waar de rekeningen niet betaald werden. Niet alleen van huurders, maar ook van bedrijven. En hoewel we ons vooral richten op de huursector, kan natuurlijk iedereen bij ons aankloppen voor hulp of advies. De groep kleine zelfstandigen die we helpen wordt bijvoorbeeld ook steeds groter. Zzp’ers werken vaak niet fulltime, of de zaken gaan niet zo goed. Het inkomen kan dan snel terugzakken naar minimumniveau. Ook voor deze doelgroep hebben we allerlei potjes. Dus zoek contact en laat ons helpen.”

Mieke Bosch

Armoedeambassadeur

Mieke is sinds 2018 armoedeambassadeur en blijft dat in ieder geval nog tot 1 januari 2021. “Ik heb vooral hard gewerkt aan de signalering van (financiële) problemen bij mensen. Dus het opzetten van een netwerk met en voorlichten van sociaal werkers, hulpverleners of verzorgenden die bij ouderen en gezinnen thuiskomen. Want als zij signaleren dat er schulden zijn of dat iemand hulp kan gebruiken met het in orde brengen van de administratie, dan kunnen zij aanbieden dat de gemeente helpt. Niet alleen met praktische zaken zoals het invullen van formulieren, maar we hebben ook allerlei potjes voor minima zodat ze financieel geholpen kunnen worden.”

Bijzondere bijstand

Mieke is ook trots op de winst die ze heeft geboekt bij de GGZ. “Na een aantal gezamenlijke casussen weten ze me goed te vinden. Dat is fijn, want de GGZ begeleidt mensen met psychiatrische problematiek en dat zijn veelal mensen met een uitkering die niet werken, en dus een laag inkomen hebben. Laatst nog moest een vrouw vanwege psychische problemen verhuizen. Ze had helemaal geen reserves. Vanuit de bijzondere bijstand konden wij bijspringen zodat ze toch vloerbedekking en gordijnen kon aanschaffen. Zij zou daar zelf nooit aan gedacht hebben, maar omdat de GGZ weet dat wij die potjes hebben, was het snel geregeld. Dat soort verbindingen leggen is waar ik me voor inzet, ook in 2020.”

Vraag om hulp!

Kom je er niet uit met je financiën? Verdien je te weinig om rond te komen of krijg je je administratie niet op orde? De gemeente helpt je graag met advies en/of hulp. Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0413) en vraag naar iemand van budgetadvies, of stuur een e-mail naar [email protected].

Een inwoner van Schijndel die anoniem wil blijven:

‘Ik had schulden en kwam elke maand dieper in de problemen. Toen mijn huurachterstand opliep belde iemand van Woonmeij die zei dat de gemeente me kon helpen. Ik wist dat ik geen keus had. Ik wilde mijn huis niet uit, maar kon de huur en andere rekeningen echt niet meer betalen. Bij de gemeente kwam ik in contact met de klantmanager die me super goed hielp. Ze vroeg betalingsregelingen aan, maakte een overzicht van wat ik verdien en wat ik allemaal aan vaste lasten heb, en samen maakten we een schema waarin ik ging bijhouden wat ik uitgeef. In het begin schaamde ik me wel, maar dat was echt nergens voor nodig. Ze vertelde dat er heel veel mensen zijn die geldproblemen hebben, en dat het niets is om je voor te schamen. Ik heb het nu financieel nog steeds niet breed, maar ben in ieder geval af van oplopende boetes en schulden. En ik kan gewoon netjes elke maand mijn rekeningen betalen.’

_BT Clear