INFORMATIEKRANT Meierijstad

_BT Clear

Wethouders van Meierijstad in gesprek

‘Iedereen hoort erbij en heeft recht op een goed leven. Maar dat is niet altijd even makkelijk.’ Aldus de twee jongste wethouders van de gemeente Meierijstad: Menno Roozendaal, op de foto links, en Rik Compagne, op de foto rechts. Het tweetal gaat in gesprek over hun werk, plannen en dromen binnen het sociaal domein, en de realiteit die niet altijd even rooskleurig is.

Rik Compagne (32)
Wethouder sinds 2019 Portefeuillehouder zorg, volksgezondheid, volkshuisvesting en innovatie. Woont in Sint-Oedenrode met vriendin en zoon (1)

Wethouder van Schijndel sinds 2014 Wethouder van Meierijstad sinds de fusie
Portefeuillehouder werk, jeugd, cultuur, bedrijfsvoering en dienstverlening.
Woont in Schijndel met vriendin Geertje en heeft dochter (14)

_BT Clear

Wethouder Rik Compagne: “We kregen laatst een mooi compliment. Iemand zei: ‘jullie laten zien dat je er ook lokaal nog echt wilt zijn’. Als wethouders zetten we vooral de grote lijnen en kaders uit, maar we willen nog steeds alles weten over onze gemeente. Dus fijn als dat opgemerkt wordt.” Rik werd vorig jaar wethouder en besteedde veel tijd aan kennismakingsgesprekken. “Het is belangrijk om te weten wat lokaal speelt. Op bezoek gaan bij de seniorenkermis, zorgboerderijen en locaties van beschermd wonen is net zo belangrijk als dat we weten welke wetgeving relevant is. Ik sta elke dag weer versteld van wat er allemaal gebeurt in onze kernen. De samenwerkingen, het voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Dat wil ik allemaal nóg beter gaan faciliteren met laagdrempelige inloopvoorzieningen.”

Pionierswerk

De twee wethouders praten veel met elkaar over hun werk. Rik: “Ik ben er natuurlijk pas later bijgekomen en het beleid lag er al. Menno en de andere wethouders hebben veel meer pionierswerk moeten verrichten.” “En we zijn er nog niet”, vult Menno aan. “We willen nog veel meer ontschotten en zorgen dat wetten samenkomen. Leefwereld voor systeemwereld, noemen we dat. En dat is ambtenarentaal voor dat we af moeten van ambtenarentaal.” De mannen lachen. “Tja, en makkelijk is dat niet, anders hadden we het al lang voor elkaar gekregen”, aldus Menno.

Vrijwilligers

Op de vraag waar de wethouders trots op zijn, hoeven ze niet lang na te denken: de vele vrijwilligers uit Meierijstad, zeggen ze bijna in koor. Menno: “In alle sectoren zie ik enorm veel vrijwillige inzet om iets voor anderen te doen.

Budgetmaatjes bijvoorbeeld, of de vrijwilligers bij ’t Vincentje in Schijndel en de voedselbank in Sint-Oedenrode. Meierijstad is een heel sociale gemeente en in elke kern zie je dat terug. Als overheid stimuleren en faciliteren we dat, maar die inzet kunnen we als overheid niet creëren, dat zit echt in de natuur van de mensen.” Rik: “Als ‘gewone Rooienaar’ was ik me daar nooit zo van bewust. Ik kende natuurlijk ook lang niet zoveel mensen en verenigingen als nu, dus wist niet half wat er allemaal gebeurde.” “Je kijkt nu door een andere bril”, reageert Menno, “want we hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid als bestuurder. Misschien dat je er eerder wat nuchterder naar keek en het bijna als een vanzelfsprekendheid vond. Je staat nu meer stil bij de waarde van al die vrijwillige inzet.” “Inderdaad, en ik zie dat het in Meierijstad allemaal echt goed geregeld is”, antwoordt Rik.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad

Teksten: Tjanne Hartman en Marion van Roessel
Fotografie: Jessie van de Giessen, Arno van Alebeek en Monique van de Steen, Koster Fotografie, Hampas en Jeannette Latijnhouwers
Eindredactie: Marion van Roessel

Vormgeving
Skitter, Groningen

maart 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear