INFORMATIEKRANT Meierijstad

_BT Clear

De juiste hulp
voor iedereen

Iedereen doet mee. Onder deze noemer werken vijf grote welzijnspartijen en de gemeente Meierijstad intensief samen. Het doel: korte lijntjes, de krachten bundelen, en dus snel de juiste hulp voor mensen die dat nodig hebben.

Welzijn de Meierij, ONS welzijn, Lumens, Farent (eerst Juvans) en Stichting MEE: alle vijf richten ze zich op kwetsbare mensen uit onze gemeente. Of mensen die om wat voor reden dan ook wat extra steun of begeleiding kunnen gebruiken. Wat ze zoal doen? Denk dan aan hulp en ondersteuning bij geldzaken of dagbesteding, lotgenotencontact, mantelzorg, en het organiseren van activiteiten en stimuleren van sociale contacten.

Meedoen

De organisaties zijn al jaren lokaal geworteld en kennen onze dorpen dus goed. Toen bekend werd dat Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gingen fuseren, zochten Welzijn de Meierij, ONS Welzijn, Lumens, Farent en Stichting MEE elkaar al snel op. Want samen sta je sterk, ook in het welzijnswerk. Het vijftal heeft een gezamenlijk doel: inwoners van Meierijstad kunnen meedoen, zijn zelfredzaam en hebben regie over hun leven. Daarbij richten ze zich voornamelijk op vroegsignalering en preventie, en op kwetsbare burgers en risicogroepen met een ondersteunings- of zorgbehoefte.

Goed leven

De samenwerking tussen de vijf welzijnsorganisaties en de gemeente is sinds de fusie geïntensiveerd. De afgelopen twee jaar hebben de gemeente en welzijnsorganisaties gekeken naar een Meierijstad-brede visie op het sociaal domein. Het resultaat is een visie en beleidskader, oftewel een kapstok waar plannen, ambities en ideeën aan worden opgehangen. De visie is kort maar krachtig: iedereen doet mee. Dat betekent dat zelfs de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving een goed leven moeten kunnen leiden. Marjolein van Meeuwen, beleidsmedewerker van de gemeente: “Goed is natuurlijk voor iedereen anders, maar wij doelen dan vooral op een goede gezondheid, geen eenzaamheid, geen armoede en een zinvolle dagbesteding.”

Gebiedsteams

De gemeente en welzijnsorganisaties werken onder meer samen in drie gebiedsteams: Gebiedsteam Schijndel, Gebiedsteam Sint-Oedenrode en Gebiedsteam Veghel. “De leden van die teams vullen elkaar aan vanuit de eigen deskundigheid”, vertelt Marjolein. “De één is expert op het gebied van maatschappelijk werk, de ander weet alles van
wet- en regelgeving voor mensen met een beperking.”

Wat deze teams de burger opleveren? “Vooral dat expertise gebundeld wordt en de lijntjes heel kort zijn. Zo regelen we snel de juiste hulp voor mensen die dat nodig hebben.”

Op het goede spoor

Een inwoner met een vraag snel op het goede spoor zetten voor de juiste ondersteuning. Dat is inderdaad waar het om draait, zo beaamt Trix Cloosterman, directeur van Welzijn de Meierij. “Vanuit de gebiedsteams zoeken we samen met de inwoner en zijn of haar netwerk naar een passende oplossing. Dat kunnen ook lichte oplossingen zijn, zoals hulp van een vervoersdienst van vrijwilligers of mantelzorgondersteuning. Belangrijke voorzieningen die helpen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. En is er zwaardere of meer specialistische hulp nodig? Dan maken we ook daarvoor in de Gebiedsteams een snelle match.”

Overige organisaties en initiatieven

Overigens zijn er in Meierijstad nog veel meer partijen die maatschappelijk werk verrichten. Denk dan bijvoorbeeld aan vluchtelingenwerk, het Damiaancentrum in Sint-Oedenrode, het PieterBrueghelHuis in Veghel, de GGZ, Leefgoed Veghel, Bij JET in Schijndel, de GGD en Rooi Werkt. En nog diverse (kleine) organisaties meer. Marjolein: “Natuurlijk hebben we ook oog voor deze partijen en betrekken we hen bij de ondersteuning van onze inwoners.”

Trix Cloosterman,
directeur van Welzijn de Meierij:

‘Het draait natuurlijk om u als inwoner. Dat u goed en snel hulp en ondersteuning krijgt als dat nodig is. We willen de sociale basis van mensen en wijken versterken. En samen komen we verder. Dat geldt zowel voor ons als welzijnsorganisaties, als voor u en uw mede-inwoners van Meierijstad.’

De gemeente houdt een vinger aan de pols

“Als gemeente hebben we heel nadrukkelijk een faciliterende en regisserende rol. Ook stellen we voorwaarden aan de partijen als het gaat om doelen en resultaten. We weten duidelijk wat we willen van de welzijnsorganisaties: ondersteuning bij eenzaamheid, altijd in de buurt en benaderbaar zijn, activiteiten in de buurt ondersteunen of faciliteren, en een aanbod hebben dat aansluit op diverse doelgroepen, om maar wat voorbeelden te noemen. We pakken de regie door te zeggen: dit willen we bereiken. Daar maken we afspraken over en aan het eind van het jaar kijken we of die zijn gehaald. Wij scheppen dus de kaders – het ‘wat’ – en de partners gaan over de uitvoering – het ‘hoe’. Overigens verandert er weinig als het gaat om het aanbod en de werkwijze van de betrokken welzijnsorganisaties. Het niveau daarvan was namelijk al hoog, en dat blijft zo.”

_BT Clear