INFORMATIEKRANT Meierijstad

‘Een kind kan niet wachten’

Niet elk kind doorloopt probleemloos de basisschooltijd. Soms omdat het extra sturing in gedrag nodig heeft, soms omdat een kind diabetespatiënt is en onder schooltijd medische zorg nodig heeft. De Verbinding Plus wordt in Sint-Oedenrode ingezet als kinderen iets extra’s nodig hebben. Het doel? Kinderen op de eigen school houden, snel kunnen inspelen op problematiek en soms zelfs kinderen terugkrijgen van het speciaal onderwijs of tweedelijns jeugdhulp.

_BT Clear

Een jongen uit groep 6 zit niet lekker in zijn vel en valt op door zijn onrustige en baldadige gedrag. Daardoor heeft hij moeite met functioneren in de groep. Vanuit De Verbinding Plus wordt een extra onderwijsassistent ingezet zodat de klas en de leerling wat extra steun kunnen krijgen. Het is een voorbeeld van een kind dat ondersteuning nodig heeft en het op een laagdrempelige, snelle manier krijgt. Dankzij De Verbinding Plus.

Samenwerking

“Het initiatief voor De Verbinding Plus kwam vanuit De Verbinding”, vertelt Paul van den Hurk, beleidsmedewerker jeugdhulp van de gemeente Meierijstad. “Een prachtig voorbeeld van dat er wel degelijk geïnnoveerd wordt in onderwijs en jeugdhulp. Als gemeente denken we dan natuurlijk graag mee.”

De Verbinding Plus is een samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, de zeven basisscholen van SKOSO, basisschool de Springplank en jeugdhulp. Het is een verlengstuk van De Verbinding, dat 14 locaties heeft voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, verspreid in heel Sint-Oedenrode en naastgelegen kerkdorpen: 14 kinderdagverblijven voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar, 8 peuteropvanggroepen voor de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar en 10 buitenscho

Een kind kan niet wachten

De Verbinding Plus zit in de beginfase en begeleidt zo’n vijftien kinderen. Dat varieert van hele kleine ondersteuning van enkele minuten per week, tot een uitgebreider en intensiever traject. Amina Jahfel is als orthopedagoog werkzaam voor De Verbinding. “Door De Verbinding Plus kunnen we snel begeleiding inzetten als daarom gevraagd wordt. We hoeven namelijk niet te indiceren. Vervolgens blijven we continu evalueren en bijsturen. De achterliggende gedachte is dat een kind niet kan wachten. Je wilt het kind en zijn omgeving – dus ook de leraar en de klas – snel bijstaan als er iets aan de hand is.”

Escalatie voorkomen

Paul: “De Verbinding Plus is een meerwaarde voor de samenwerking tussen scholen, jeugdhulp en lokale teams. Door snel in te springen, voorkomen we eventuele escalaties. De Verbinding Plus ontstond als pilot en we merken dat het werkt. Er komen mooie trajecten tot stand.” Amina: “Ook voor ouders is het makkelijker. Een school neemt het initiatief en vervolgens zitten we snel met professionals en betrokkenen om tafel.” Elke basisschool heeft een aandachtsfunctionaris jeugd. “Met deze personen hebben we hele korte lijntjes”, zegt Amina. “Zij zijn onze ingang bij de gemeente. Als wij binnen De Verbinding Plus zien dat er iets extra’s nodig is, dan neem ik contact op om op te schalen. En dat wordt dan altijd snel opgepakt.”

_BT Clear