Jumbo Vught heeft graag moeilijk plaatsbare jongeren in dienst

“Het zijn vaak hele dankbare en loyale werknemers”

_BT Clear

Niet elke schoolverlater is in staat om zelfstandig een baan te zoeken. Bijvoorbeeld doordat hij of zij een beperking heeft. Sinds 1 januari is het de taak van gemeenten om ook jongeren met een arbeidsbeperking vanuit bijvoorbeeld het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkscholen aan de slag te helpen. Belangrijk daarbij is dat er werkgevers zijn, die deze jongeren een kans willen geven. Zoals Jumbo in Vught.

Nico Milakovic, bedrijfsleider bij Jumbo: “Wij hebben goede ervaringen met jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat dan om jongeren met een beperking of die om andere redenen moeilijk plaatsbaar zijn. Wij hebben hier in de winkel geregeld stagiaires. Doordat ze worden opgenomen in het arbeidsproces leren ze dat ze sommige beperkingen ook kunnen overwinnen. Ze ondervinden bijvoorbeeld dat ‘werken’ gepaard gaat met discipline. Het betekent dat je ook wel eens iets moet doen wat je niet leuk vindt of waar je geen zin in hebt. Dat je komt werken op de afgesproken dagen en tijden. Dat als je ziek bent, je dit doorgeeft aan de werkgever, en meteen weer gaat werken als je weer beter bent. Dat zijn zaken die niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend zijn.”

Winkelend publiek

Jumbo draagt zo een steentje bij aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren: “Wij doen dit in Vught graag. We kunnen het ook omdat we in het filiaal voldoende ruimte hebben om deze jongeren te begeleiden. Het lukt ook omdat de reacties van onze klanten heel positief zijn. Onze medewerkers werken in de openbaarheid, en de steun van het winkelend publiek is essentieel. Wat daarnaast belangrijk is, is dat we goede contacten hebben met scholen en de gemeente. Zo zijn we nu in overleg om een jonge man die bij ons stage heeft gelopen, in dienst te nemen.”

Potentiële werknemers

En natuurlijk krijgt de supermarkt er ook wat voor terug: “Onze investering is onze bereidheid om sommige stagiaires wat meer te begeleiden en samen te zoeken naar werkzaamheden binnen het bedrijf die bij hen passen of waarvoor ze geschikt zijn. Daar staat tegenover dat ze natuurlijk gewoon werk verrichten en wij misschien wel een goede potentiële werknemer binnen halen. Bovendien: over het algemeen zijn het hele dankbare en loyale medewerkers. Daar kun je er als bedrijf niet genoeg van hebben.”

De gemeente Vught heeft de taak om jongeren vanuit het speciaal onderwijs, praktijkscholen en entree-opleidingen te helpen bij het vinden van een baan die bij hen past. De gemeente vult deze nieuwe taak in door hierover afspraken te maken met scholen. Een goede manier om aan het werk te komen is namelijk via de stage die de leerlingen in hun laatste schooljaar volgen. Bevalt de stagiaire wel, maar zijn er beperkingen of heeft de werkgever nog wat bedenkingen? Dan kan de gemeente de werkgever op allerlei manieren tegemoet komen. Bijvoorbeeld met loonkostensubsidie en jobcoaching.

Vragen of een aanbod?
Het doel is dat ook deze jongeren direct na school aan de slag kunnen, en niet werkloos thuis komen te zitten. Hebt u vragen over ondersteuning bij het vinden van werk voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool of een entree-opleiding? Of hebt u een bedrijf en kunt u een stagiaire gebruiken? Neem contact op met Wegwijs+ via 073 6580 750.

_BT Clear