Bent u ondernemer of zzp-er en lopen de zaken slecht?

De gemeente kan u ondersteuning bieden

_BT Clear

Het kan zijn dat u als ondernemer of zzp-er zo weinig omzet draait, dat u te weinig inkomen hebt om van te leven. Dan is het goed te weten dat de gemeente u financieel kan ondersteunen. Henrie van Haaren van Wegwijs+ kijkt samen met ondernemers in hoeverre hun bedrijf of winkel op een gezonde manier voortgezet kan worden. En of u als ondernemer in aanmerking komt voor bijstand of krediet.

Henrie van Haaren

“Niet alle winkels en bedrijven lopen goed. Zeker sinds de crisis is het voor veel ondernemers en zzp-ers lastig om het hoofd boven water te houden” vertelt Henrie. “Daar komt bij dat veel ondernemers alles weten over hun vak, maar minder op de hoogte zijn van de financiële kant van de zaak. Meestal laat men de administratie over aan de boekhouder. Alleen daar is precies bekend hoe het bedrijf er financieel voor staat.” Veel ondernemers zijn zich er dan ook niet van bewust dat de gemeente mogelijkheden heeft om ze te ondersteunen. “Wij kunnen samen de situatie doornemen. Lopen de zaken minder goed? Dan kijken we wat er moet gebeuren om niet in de problemen te komen. Zijn er inmiddels zo weinig inkomsten dat de ondernemer leeft onder wat wij in Nederland het bestaansminimum noemen? Dan bekijken wat de mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen. Dan gaan we onderzoeken of we tijdelijk kunnen helpen met een krediet of een uitkering.”

Bijstandsbesluit zelfstandigen

Henrie heeft het dan over de Bbz-regeling, ofwel Besluit bestandverlening zelfstandigen. Daarmee kunnen ondernemers en zzp-ers die tijdelijk extra geld nodig hebben om hun bedrijf te redden of hun gezin te onderhouden een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. “Elke onderneming is anders. Elke situatie verschilt. Er zijn allerlei mogelijkheden om te ondersteunen. Dat is over het algemeen maatwerk. In grote lijnen zijn er twee verschillende uitkeringen. Zijn er schulden? Dan kan men een rentedragend krediet krijgen. Is er te weinig omzet om van te leven? Dan is een uitkering op bijstandsniveau mogelijk.”

Steuntje in de rug

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de Bbz-regeling. “In Vught maken momenteel ongeveer 20 ondernemers er gebruik van”, vertelt Henrie. “Op basis van landelijke cijfers zouden dat er veel meer moeten zijn. Dat betekent dat in Vught zzp-ers, winkeliers, zelfstandig werkende webdesigners, tekstschrijvers, ontwerpers en andere ondernemers wonen, die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Waar het om gaat, is dat iedereen recht heeft op een basisinkomen. Verdien je dat niet met je onderneming? Dan krijg je bijstand. Ook dus als je ondernemer bent.”

Mogelijkheden om te helpen

Herkent u zich als zzp-er of ondernemer in het bovenstaande? Neem contact op met Wegwijs+ en neem uw situatie door met Henrie van Haaren. Ook als het water u nog niet tot aan de lippen staat. “Wij kunnen samen kijken of u uw bedrijf op een gezonde manier kunt voortzetten. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar zeker als u het als ondernemer moeilijk hebt, is het verstandig snel contact op te nemen met Wegwijs+. We kunnen uw situatie onderzoeken en bekijken welke mogelijkheden de gemeente heeft om u te helpen. Kan dat niet? Dan kan ik u in elk geval doorverwijzen naar andere instanties die u wel wat voor kunnen betekenen.”

Contact

Henrie van Haaren is elke donderdag bij Wegwijs+ aanwezig. U kunt bellen via 073 – 6580 750 om een afspraak te maken. In geval van nood kan hij ook op andere dagen contact met u opnemen.

_BT Clear