De wijkverpleegkundige ‘in the picture’

_BT Clear

De wijkverpleegkundigen die rondrijden en fietsen in Vught werken vooral bij Vughterstede en bij Vivent. Wijkverpleegkundigen waren het afgelopen jaar veel in het nieuws rondom de veranderingen in de zorg. Is de functie van wijkverpleegkundige nu veranderd? We vragen het aan Yvette Bezemer en Jannie Heymans. Twee wijkverpleegkundigen van zowel Vivent als Wegwijs+.

Wat doet een wijkverpleegkundige eigenlijk?

Yvette: “Een verzorgende of verpleegkundige komt bij u thuis als u thuis zorg nodig heeft. Dit kan wondverzorging zijn bijvoorbeeld, of het toedienen van medicatie, hulp bij het douchen of terminale zorg. We zorgen ervoor dat mensen dankzij de hulp zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wie er bij u thuis komt, is afhankelijk van welke hulp u nodig heeft. De wijkverpleegkundigen doen vooral de meer complexe technische handelingen bij mensen thuis. Denk aan het verwisselen van infusen, complexe wondverzorging of het toedienen van specifieke medicatie. De wijkverpleegkundige weet ook goed hoe de financiering van de zorg geregeld is en kan indicaties stellen als dat nodig is. Zij overlegt daarvoor ook veel met de huisarts.”

Jullie werken allebei bij Vivent èn voor Wegwijs+. Leg eens uit?

Jannie: “Bij Vivent zijn wij de ‘handen aan het bed – verpleegkundige’ zoals Yvette net vertelde. Sinds begin dit jaar werken wij voor een deel van onze tijd ook bij Wegwijs+. Daar doen we overstijgend werk. De zorgverzekeraar betaalt onze inzet in Wegwijs+. We zijn dan ook onafhankelijk van de zorgorganisaties. We werken bijvoorbeeld aan het opzetten van een netwerk met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken in Vught. Maar we gaan ook mee op huisbezoek als bij Wegwijs+ een vraag binnenkomt voor ondersteuning. Wij kunnen goed de verbinding leggen tussen de zorg die vanuit de gemeente geregeld wordt en de zorg geregeld door de zorgverzekeraar. Door die link bij de mensen thuis direct te leggen, is het hele pakket aan ondersteuningsmogelijkheden duidelijk. Dat voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd of dat mensen twee keer hun verhaal moeten doen.”

De verbindende schakel dus?

Jannie volgt: “Ja eigenlijk wel. Niet alleen tussen de verschillende financiers van ondersteuning maar ook tussen professionals. Wij zien veel in de combinatie van ons werk bij de mensen thuis en het werk voor Wegwijs+. Vaak gaat het dan om complexere problematiek. We hebben regelmatig contact met andere zorgverleners. De collega’s bij Vughtsterstede, de huisartsen of het ziekenhuis bijvoorbeeld. En we weten wat er mogelijk is. Zoals de inzet van vrijwilligers of ondersteuning via Mantelzorgplaza. Dat in combinatie met alle kennis die beschikbaar is binnen Wegwijs+ maakt dat we voor inwoners de ondersteuning zo goed mogelijk kunnen organiseren.”

En als je moet kiezen, is het dan Wegwijs+ of Vivent?

Yvette: “Nee, die keuze willen we niet maken. Het is juist de combinatie die het werk leuk en zinvol maakt. Vorige week bijvoorbeeld was er een aanvraag voor een woningaanpassing bij Wegwijs+. De woningaanpassing komt er, maar het duurt nog even voordat het gerealiseerd kan worden. Doordat ik samen met een collega van Wegwijs+ op huisbezoek was, konden we gelijk een aanvraag voor zorg regelen, zodat de tijd totdat de woningaanpassing klaar is overbrugd kan worden. Dan ben ik blij dat ik iets heb kunnen betekenen. Dat is elke dag weer het mooie van ons werk.

_BT Clear