In gesprek met Wegwijs+ over ondersteuning?

Vraag er gerust iemand bij die met u mee luistert

_BT Clear

Stel, u hebt een gesprek met een medewerker van Wegwijs+. Bij u thuis of in het gemeentekantoor. Dan is het prettig dat daar iemand bij zit. Die onafhankelijk is. Die meeluistert. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Dat kan. In Vught is er volop cliëntondersteuning.

Wegwijs+ kunt u terecht met al uw vragen over zorg, wonen, welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, opgroeien en opvoeden. Wegwijs+ geeft ook indicaties voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, hulp via de Jeugdwet of begeleiding. Gaat u in gesprek met Wegwijs+? Dan is het altijd goed er iemand bij te vragen.

Er zijn mogelijkheden voor ondersteuning, informatie en advies bij het gesprek met Wegwijs+. Daarnaast zijn er mensen die u kunnen helpen op het moment dat er onvrede ontstaat of als er sprake is van een conflict. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

“Twee horen en zien immers meer dan één. Maar het helpt ook om ervoor te zorgen dat uw situatie goed uit kunt leggen en antwoorden krijgt op al uw vragen. Het fijnste is als er iemand bij is die u goed kent. Uw partner, kind of vriend(in) bijvoorbeeld. Maar als dat niet kan of lukt, dan zijn er andere mogelijkheden. Niet alleen ter ondersteuning bij het gesprek, maar ook als het contact met Wegwijs+ niet zo goed verloopt. Daarbij is het goed om te weten dat alle ondersteuning voor u kosteloos is” legt Marjolijn Vos van Wegwijs+uit.

Ondersteuning van MEE

MEE Den Bosch ondersteunt mensen met een beperking. Sinds 1 januari zijn de medewerkers van MEE onderdeel van Wegwijs+. Deze medewerkers weten heel goed wat het betekent om te leven met een beperking.

“Binnen Wegwijs+ zetten wij deze kennis graag voor u in als u er behoefte aan hebt om uw vragen wat te verduidelijken, passende mogelijkheden te zoeken of uw mogelijkheden juist te versterken. Dus, hebt u een beperking en wilt u graag ondersteuning bij een gesprek bij Wegwijs+? Vraag dan of iemand van MEE het gesprek bij kan wonen”.

Wilt u een ondersteuning door een MEE-medewerker die niet verbonden is aan Wegwijs+. Dat kan ook. Vraag ernaar bij uw contact met Wegwijs+

Ondersteuning van de Katholieke Bond van Ouderen

De KBO heeft een opgeleide vrijwillige cliëntondersteuner. Zijn naam is Jozef Kok. “Bent u al wat ouder? En woont u in Vught of Cromvoirt? Jozef Kok helpt u graag bij een Wmo-aanvraag. U hoeft geen lid te zijn van de KBO om gebruik te maken van de ondersteuning door Jozef Kok.

Jozef Kok

“Ik ben er voor alle Vughtse ouderen. Ik kom op voor uw belangen als dat nodig is, geef toelichting op de regelgeving en de procedures in sta u bij in het (keukentafel)gesprek met Wegwijs+.”

Ondersteuning van de Ombudsman Vught

Vught heeft een onafhankelijke stichting ombudsman. Deze stichting is opgericht om hulp te bieden aan senioren in Vught, wanneer zij problemen ervaren over de Wmo, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet. Vanuit de stichting werkt Marjolein Kuperus als onafhankelijk en belangeloos ombudsman/-vrouw in Vught.

Ombudsman Marjolein Kuperus

“Als onafhankelijke ombudsman kan ik u vooral helpen op het moment dat bijvoorbeeld een besluit genomen wordt waar u niet tevreden over bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dat besluit. Als u dat wilt kan ik u helpen bij een bezwaarprocedure.”

Ondersteuning van vrijwillige ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs geven informatie en advies op het gebied van vervoer, sociale contacten, wonen, veiligheid in en om huis, zorg en ondersteuning, huishouden en financiën.

De ouderenadviseur komt op afspraak bij u aan huis. De 17 adviseurs van stichting Ouderen Samen zijn voor dit werk opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Zij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen. De ouderenadviseur kan - op uw verzoek - het keukentafelgesprek met u voorbereiden, ter ondersteuning bij het gesprek aanwezig zijn en met u meedenken bij de verdere afhandeling.

“De vrijwillige ouderenadviseur luistert naar u en denkt met u mee over wat u nodig heeft om zelfstandig thuis te blijven wonen en om onder de mensen te blijven. De ouderenadviseur kan u helpen bij uw vragen.”

Ondersteuning van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is Ria de Die. Ria de Die werkt voor het landelijk steunpunt medezeggenschap. Zij doet haar werk als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor alle doelgroepen in de Meierijgemeenten. Dus niet alleen in Vught. Ria de Die kunt u inschakelen op het moment dat het contact met Wegwijs+ niet zo goed loopt en u geholpen bent met een onafhankelijk persoon die met u mee kan kijken en denken.

Vertrouwenspersoon Ria de Die

“Ik merk dat het belangrijk is voor mensen om te weten dat ik volledig onafhankelijk ben. Als het onderlinge vertrouwen beschadigd is kan ik vanuit mijn onafhankelijke positie toch een patstelling doorbreken.”

Ondersteuning van de vertrouwens-persoon Jeugd

Voor kinderen en ouders die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is er een vertrouwenspersoon Jeugd. Deze vertrouwenspersoon is landelijk geregeld via Zorgbelang Brabant.

Het lijkt alsof er veel verschillende mensen zijn die met hetzelfde bezig zijn. In de tabel ziet u de verschillen. Daarbij is ook goed om te weten dat alle partijen die hier genoemd zijn in onze gemeente elkaar goed weten te vinden. Zij verwijzen naar elkaar als dat nodig is.

_BT Clear

_BT Clear