Ouderenadviseurs voor steeds meer mensen actief

_BT Clear

De ouderenadviseurs in onze gemeente zijn inmiddels een begrip. Hun werkgebied breidt zich steeds verder uit. Ook als u jonger bent dan 75 jaar kunt u een beroep op ze doen. Dit alles met het oog op zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving.

Jeanne Heessels Ouderen Samen

“Ongeveer een keer per drie jaar krijgt een 75-plusser in Vught bezoek van een vrijwillige ouderenadviseur” vertelt Jeanne Heessels van Ouderen Samen. “Wij noemen dat een preventief huisbezoek. De adviseur neemt een aantal zaken door met de oudere. Voldoet de woning nog? Hoe gaat het vervoer? Lukt het nog om het huishouden te doen? Hoe zit het met geldzaken? Is er sprake van eenzaamheid? Uit dat gesprek volgt vaak een aantal adviezen. De adviseurs kennen de activiteiten van veel organisaties in Vught en zij zijn goed op de hoogte van alle regelingen. De adviseur wijst op de seniorenbus of de mogelijkheden van de regiotaxi. Over wat de Zonnebloem kan doen. En wat Anders Bezig Zijn te bieden heeft aan leuke cursussen en vrijetijdsbesteding. Ook geeft de adviseur informatie over alle veranderingen in de zorg en ondersteuning. En hij informeert of de oudere ook iets zou kunnen betekenen voor anderen.” Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, waar men het met anderen over kan hebben, en waar ook weer acties uit ontstaan.

Vraaggerichte gesprekken

Naast deze preventieve gesprekken zijn er vraaggerichte gesprekken. Dit zijn gesprekken met de ouderenadviseurs die aangevraagd worden door de ouderen zelf. ”We zien ook vaak dat dat gebeurt door een mantelzorger, dochter, zoon of partner. Meestal omdat de omgeving ziet dat het wat minder gaat of als er sprake is van een ziekte. De ouderenadviseurs voeren gesprekken met ouderen vanaf 55 jaar.”

Ontwikkelen en uitbreiden

Vrijwillige ouderenadviseurs zijn er in meer plaatsen, maar in Vught maken ze al lang onderdeel uit van de ouderzorg en hebben ze bewezen een aanwinst voor de gemeente te zijn. “De 17 vrijwilligers zijn geschoold en worden ook constant bijgeschoold” legt Jeanne Heessels uit. “Een aantal ouderenadviseurs is daarnaast ook woonadviseur. Worden de vragen heel specialistisch op het gebied van wonen? Dan kunnen de vragen naar hen doorgezet worden. Ouderenadviseurs hebben in Vught een belangrijke spilfunctie als het gaat om zelfredzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. We blijven deze functie verder ontwikkelen en uitbreiden”.

Contact

Bent u ouder dan 55 jaar? Woont u in Vught of Cromvoirt en wilt u graag eens praten met een ouderenadviseur? Neem contact op met Ouderen Samen tijdens kantooruren via Welzijn Vught: 073 656 53 50 of e-mail naar [email protected] Het huisbezoek en het advies zijn geheel kosteloos en vrijblijvend. U hoeft ook geen lid te zijn van een ouderenorganisatie. U kunt er verder op rekenen dat uw privacy gewaarborgd is. Ook uw familie, zoals uw partner, zoon of dochter, of uw mantelzorger kan een adviesgesprek aanvragen en bij het gesprek aanwezig zijn.

_BT Clear