Samen Sterk in de Wijk

_BT Clear

Eigen kracht. Daarover gaat het tegenwoordig vaak. Niet iedereen beschikt over ‘eigen kracht’. Hoe kunnen kwetsbare bewoners beter aansluiten bij activiteiten en contacten krijgen met buurtgenoten?

Een aantal organisaties in Vught heeft het initiatief “Samen Sterk in de Wijk” opgericht. Het doel is ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het gaat om: Cello, Juvans, Reinier van Arkel, Robert Coppes Stichting, Ouderen Samen, Vincentiusvereniging, Visio, Vivent, Vughterstede, Welzijn Vught, Woonwijze en de gemeente Vught. Daarnaast werken Anders Bezig Zijn, Prins Hendrik, Move Vught en de Van Neijnsel groep mee aan de uitvoering van vijf projecten.

Een aantal organisaties in Vught heeft het initiatief “Samen Sterk in de Wijk” opgericht. Het doel is ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het gaat om: Cello, Juvans, Reinier van Arkel, Robert Coppes Stichting, Ouderen Samen, Vincentiusvereniging, Visio, Vivent, Vughterstede, Welzijn Vught, Woonwijze en de gemeente Vught. Daarnaast werken Anders Bezig Zijn, Prins Hendrik, Move Vught en de Van Neijnsel groep mee aan de uitvoering van vijf projecten.

  • Zorg aan Huis: een 24-uurs infrastructuur op het gebied van zorg en ondersteuning.
  • Dagbesteding: de mogelijkheden om dagopvang, dagactiviteiten en ontmoeting in de wijk voor ouderen en mensen met een beperking te combineren en verspreid over Vught aan te bieden.
  • Sport en Ontmoeting: het stimuleren van deelname van kwetsbare burgers aan activiteiten van sportverenigingen.
  • Vrijwilligers Centraal: een betere samenwerking op het gebied van vrijwilligers.
  • Alle Ouderen Samen: gebruik door alle senioren - inclusief de ouderen met een verstandelijke, visuele of psychiatrische beperking - van voorzieningen en activiteiten in Vught.

Hieronder nemen we een kijkje in de keuken van de projecten ‘Alle Ouderen Samen’ en ‘Sport en Ontmoeting’.

Alle Ouderen Samen

Het project heeft als doel dat alle senioren gebruik kunnen maken van voorzieningen en activiteiten in Vught. Het richt zich op 55-plussers die enkele uren per week begeleiding krijgen om zelfstandig te wonen.

De vrijwillige ouderenadviseurs Kees de Knegt en Tom van Erp van stichting Ouderen Samen bezochten 15 senioren met een verstandelijke beperking.

Zowel Kees als Tom zijn bijzonder positief over hun bezoeken. “De contacten waren snel gelegd, de gesprekken ontwapenend en openhartig” vertelt Tom. De bezochte senioren zijn “voorzichtig nieuwsgierig”. Ze zijn goed op de hoogte van vervoersmogelijkheden en winkelvoorzieningen. “Maar kennen het aanbod op gebied van sport, bewegen, cultuur en ontmoeting in Vught nog niet. Zij hebben vooral contact met mensen uit de eigen doelgroep”, meldt Kees. “De gesprekken zijn nodig als brug naar de gewone samenleving”.

Vervolg

Het project krijgt een vervolg met bezoeken aan senioren die door Reinier van Arkel begeleid worden. Daarna zijn zelfstandig wonende 55-plussers te bezoeken die begeleid worden door Visio of Robert Coppes Stichting aan de beurt.

Sport en Ontmoeting

Sport en bewegen is gezond, brengt mensen bij elkaar én zorgt voor ontspanning. Niet iedereen vindt makkelijk aansluiting bij een sportvereniging. Sommige mensen hebben een extra duwtje in de rug nodig. Het project Sport en Ontmoeting wil hiervoor zorgen.

Xanne Cuppen werkt met cliënten met een verstandelijke beperking die in een eigen appartement in De Baarzen wonen. Samen met Michael Hendriks van Visio en Evelien de Bok van Reinier van Arkel is zij op zoek naar de succesverhalen van mensen met een beperking die deelnemen aan sportverenigingen.

Succesverhalen zie je vooral bij kwetsbare burgers die al vrij zelfstandig zijn. Xanne denkt dat ook mensen die minder zelfstandig zijn veel voordeel kunnen hebben bij sporten. Voor veel mensen met een beperking is het niet mogelijk om volledig op eigen kracht aan te sluiten bij een sportvereniging, maar wel met een vrijwilliger of een maatje. Het vinden van een vrijwilliger of maatje is dus een uitdaging.

Trots en onafhankelijk

Ze merkt dat wanneer mensen met een beperking deelnemen aan sport dit een belangrijke vrijetijdsinvulling geeft en het gevoel geeft ergens bij te horen. Zo is er een vrouw met een verstandelijke beperking die zwemt bij een sportvereniging in Vught. Je merkt aan haar dat ze trots op zichzelf is, contacten onderhoudt en gemist wordt als ze er niet is. Het is een moment in de week waarin ze niet afhankelijk is van anderen en professionele zorg. Wat uiteindelijk ook het doel is van het project Sport en Ontmoeting.

_BT Clear