Wegwijs+

Voor vragen over zorg,
werk en ondersteuning

_BT Clear

Zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Op bezoek kunnen gaan bij familie of kennissen. Een keer een uitstapje maken. Contact hebben met de buren. Ofwel: meedoen aan de maatschappij. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend. Maar niet voor iedereen. Niet als u een beperking hebt of slecht ter been bent. Als u weinig geld hebt of aan huis bent, of gebonden door de zorg voor uw kind. Wegwijs+ is er voor u om u dan te adviseren, tips te geven en te ondersteunen.

Het team bestaat uit circa 30 verschillende professionals. Het is een samenwerkingsverband van maatschappelijk werk, Wmo, Arbeid en Inkomen, Welzijn Vught, MEE, Schuldhulpverlening en Centrum Jeugd & Gezin. Ook de wijkverpleegkundigen maken deel uit van het team. Wegwijs+ werkt bovendien ook nauw samen met bijvoorbeeld de woningcorporatie en wijkagenten. Hierdoor kan Wegwijs+ u snel en goed van dienst zijn. Samen met de medewerker stelt u vast welke hulp er nodig is en wat de best passende oplossing is. Binnen het team is veel deskundigheid aanwezig. U hoeft dus minder langs allerlei instanties.

Geen situatie is hetzelfde

Als u een vraag hebt, gaan de professionals van Wegwijs+ met u in gesprek om een goed beeld te vormen van uw persoonlijke situatie. Zij kijken daarbij niet alleen naar wat u niet meer kunt, maar ook naar wat u nog wél kunt. Daarnaast kijken ze wat met hulp van familie, buren of vrienden kan worden opgelost. Soms zijn er eenvoudige oplossingen, waar u misschien zelf nog niet aan gedacht hebt. Als blijkt dat er aanvullend professionele ondersteuning en/of zorg nodig is, weten de medewerkers van Wegwijs+ waar u terecht kunt. Wegwijs+ denkt met u mee en kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

Informatie, advies, hulp, tips en ondersteuning

Wegwijs+ geeft informatie en advies, helpt zelf of wijst u de weg naar de juiste instantie. Soms kan dat telefonisch. Als het nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Dit kan in het gemeentekantoor of bij u thuis. Aan deze afspraak zijn geen kosten verbonden en u hebt geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Neem gerust contact op

Hebt u vragen aan het team Wegwijs+? Over uw eigen situatie of misschien over de situatie van iemand uit uw omgeving? Neem dan gerust contact op via (073) 658 07 50 of [email protected]. U vindt ons in het gemeentekantoor, Secr. Van Rooijstraat 1 in Vught.

_BT Clear