De gemeente Vught betaalt mee

Collectieve zorgverzekering
met veel extra’s

_BT Clear

Gebruikt u veel medicijnen? Of moet u geregeld behandelingen ondergaan? Bijvoorbeeld omdat u astma, hartklachten of een andere chronische ziekte hebt? Of omdat u een handicap hebt? Hebt u bovendien een laag inkomen? U kunt via de gemeente Vught een zorgverzekering afsluiten, die veel van uw kosten vergoedt. De gemeente betaalt mee aan deze verzekering. U sluit de collectieve verzekering af bij CZ of VGZ.

Voor wie is de verzekering?

 • De verzekering is voor inwoners van Vught en Cromvoirt.
 • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee.
 • De gemeente Vught betaalt mee aan de premie.
 • Uw inkomen is lager dan 130% van het wettelijke minimumloon.

Over de verzekering

De verzekering van Vught bestaat uit een basisverzekering met de keuze uit twee aanvullende pakketten:

 • Een standaard aanvullend pakket. Dit vergoedt een aantal zaken die niet in het basispakket zitten, zoals fysiotherapie, brillen en kraamhulp.
 • Een uitgebreid aanvullend pakket. Het pakket vergoedt veel meer dan het standaardpakket. Ook bijvoorbeeld gehoorapparaten en de tandarts. Vooral als u nu al weet dat u hoge kosten hebt of krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen, dialyse, steunzolen, vaccinaties, psychische zorg of een pruik, is deze uitgebreide verzekering voordelig.

Een verzekeraar kiezen

 • Ga naar www.gezondverzekerd.nl.
 • Selecteer de gemeente Vught en vul uw gegevens in.
 • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket.
 • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via CZ en VGZ.

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar, de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg, medicijnen en hulpmiddelen. Ofwel: als u chronisch ziek of gehandicapt bent, hebt u de hogere maandpremie er snel uit.

Aanmelden

 • Bel met Wegwijs+ 073 - 6580 750 voor een aanvraagformulier.
 • U ontvangt het formulier per mail of post.
 • Vul het formulier in en stuur het naar de gemeente Vught.
 • Bent u nu al individueel verzekerd bij VGZ of CZ? Dan kunt u direct overstappen. Bent u nu bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Dan kunt u overstappen per 1 januari.
 • Bent u al collectief verzekerd bij VGZ of CZ en wilt u overstappen? Dan kan dit per 1 januari.

Waarom deze collectieve verzekering?

Een aantal jaar geleden is besloten dat iedereen bij de zorgverzekering een eigen risico heeft. Dat wil zeggen dat als u medicijnen voorgeschreven krijgt of naar het ziekenhuis wordt doorverwezen, u het eerste deel van de kosten zelf betaalt. Hoeveel u zelf betaalt is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico. U kunt dat vaak zelf kiezen bij uw zorgverzekeraar. Voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn is het eigen risico een vaste kostenpost. Immers: omdat zij altijd medicijnen gebruiken of behandelingen nodig hebben, betalen zij elk jaar het eigen risico. Om dat te compenseren, was er tot vorig jaar de regeling Wctg: chronisch zieken en gehandicapten kregen van het rijk een tegemoetkoming in de zorgkosten. Deze regeling is afgeschaft. Gemeenten hebben de opdracht gekregen een nieuwe vorm van compensatie te vinden voor de ziektekosten van chronisch zieken en gehandicapten. In Vught is gekozen voor een uitgebreide zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

_BT Clear