Voor mantelzorgers, ouderen en mensen met een maatwerkvoorziening

Tijdelijk voordelige huishoudelijke hulp mogelijk

_BT Clear

Om de werkgelegenheid te stimuleren, heeft het rijk in 2015 en 2016 extra geld beschikbaar gesteld voor hulp in het huishouden. In Vught zetten we dat geld in om voor mantelzorgers en ouderen voordelig huishoudelijke hulp mogelijk te maken. Hebt u al huishoudelijke hulp via de gemeente? Dan kunt u extra uren inkopen.

Carla Freriks, intaker van thuiszorgorganisatie IVT: “Sommige mensen hebben een drukke baan of een gezin, en daarnaast nog de zorg voor bijvoorbeeld een dementerende ouder, een zieke partner of een kind met een beperking. Die mensen noemen we mantelzorger. Het kan zijn dat de taken als mantelzorger zo veeleisend zijn, dat ze overbelast zijn of dreigen dat te worden. Zeker als je ook nog thuis moet stofzuigen, strijken en boenen.” In Vught hebben we er daarom voor gekozen het extra geld van het rijk te gebruiken om deze mantelzorgers te ontlasten. Zij kunnen twee uur per week hulp bij het huishouden krijgen, en betalen daar maar € 5,00 per uur voor. Men kiest zelf voor hulp van Vughterstede, IVT of Tzorg.

Ouderen

Ook als u ouder bent dan 75 jaar en geen maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden hebt, kunt u profiteren van de bijdrage van het rijk. Carla: “Er zijn veel ouderen in Vught en Cromvoirt die nog gezond zijn en in principe zelf in staat zijn om hun eigen huishouden te bestieren. Toch kan het prettig zijn om hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld voor speciale klusjes waar men zelf niet aan toe komt, zoals een keer stoffen boven op de kast”. Bent u ouder dan 75 jaar? Tegen een eigen bijdrage van € 12,00 per uur kunt u een beroep doen op huishoudelijke hulp.

Extra zorg

“Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand al een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden heeft”, legt Carla uit. “Wij hebben dan bepaald hoeveel uur hulp mensen nodig hebben voor een leefbaar huis. Toch kan het zijn dat iemand best graag nog wat extra hulp zou willen hebben. Ook dat kan nu tijdelijk met het extra geld.” Inwoners van Vught en Cromvoirt met een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden kunnen twee uur per week extra hulp inkopen. Zij betalen daarvoor € 12,00 per uur.

2015 en 2016

Alleen in 2015 en 2016 is er extra geld van het rijk dat kan worden ingezet voor huishoudelijke hulp. De hierboven genoemde regelingen zijn dus tijdelijk. Bent u mantelzorger? Of ouder dan 75 jaar en hebt u geen maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden? Of hebt u al wel hulp in het huishouden via de gemeente en wilt u wat extra hulp hebben? Neem contact op met Wegwijs+ voor de mogelijkheden van de tijdelijke voordelige huishoudelijke hulp via IVT, Vughterstede of Tzorg. U kunt bellen via 073-6580 750 of mailen via [email protected]. Alle informatie vindt u ook op www.wegwijsplus.vught.nl en www.vught.nl.

_BT Clear