Voorwoord

_BT Clear

Dit jaar is er veel veranderd in de zorg. De jeugdzorg, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en taken rondom werk en inkomen zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Taken die we met minder geld dan voorheen uitvoeren. Dat is een hele klus. Het gaat immers om de grootste en meest ingrijpende verandering in het Nederlandse zorgstelsel ooit. Deze krant gaat erover wat dit voor u, als inwoner van Vught of Cromvoirt, betekent of kan gaan betekenen.

Belangrijk daarbij om te weten is hoe het nieuwe zorgstelsel in Nederland precies werkt. Met welke wetten hebben we te maken? Wat is er in die wetten geregeld en welke instanties voeren ze uit? Wettelijk geregeld is het ook dat u zich door iemand kunt laten bijstaan bij uw gesprekken met Wegwijs+ over hulp en ondersteuning. Dat kan een partner, vriend of kind zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. In deze krant vindt u uitgebreid informatie over het zorgstelsel en cliëntondersteuning.

In deze krant ook veel aandacht voor de vele goede sociale initiatieven in Vught. Bent u bijvoorbeeld al bekend met de seniorenbus, waar u gebruik van kunt maken als fietsen of autorijden u niet goed meer afgaan en u een keer naar het ziekenhuis of het station moet? En weet u dat u zich voordelig collectief kunt verzekeren als u chronisch ziek bent of een handicap hebt en daarnaast een laag inkomen? Of dat er een toelage voor huishoudelijke hulp bestaat, waar u bijvoorbeeld gebruik van kunt maken als u mantelzorger bent en dreigt overbelast te worden

Wij hopen dat u informatie vindt waar u wat aan hebt of iets mee kunt. Hebt u, ook na het lezen van deze krant, nog vragen op het gebied van zorg, werk of ondersteuning? U bent van harte welkom bij het loket van de gemeente Vught: Wegwijs+.

Saskia Heijboer
Wethouder

_BT Clear

Colofon

Uitgave van
Gemeente Vught
I: www.vught.nl
T: 14073

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Vught

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Cover, infographics en beeldbewerking:
Waldo van Bokhoven, Bowfor Vught

Fotografie: Bart Meesters, Jan Heessels, Marc Bolsius,
Hannie Verhoeven, Nationale Beeldbank, gemeente Vught,
Shutterstock.com

Illustratie: Het Bouwteam

Oktober 2015

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Vught hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Vught zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

 

_BT Clear