Op 27 januari 2015 was het na alle drukke voorbereidingen van ‘de vijf moeders’ zover: wethouder Marco Oosterwijk opende het eerste ‘Autisme Netwerk Café’ in het Partycentrum Krimpenhof. Wat ging hieraan vooraf? En nog belangrijker: hoe gaat het verder met dit initiatief dat duidelijk in een behoefte voorziet? Want er kwamen 45 mensen, ouders (moeders en een paar vaders) en grootouders (oma’s en één opa) op af.

De eisen die de school van Patricia regelmatig stelt en het naderende gesprek over de ­intensieve begeleiding baren Dirk en Trudy wel zorgen. Hoe het gesprek over de indicatie is gegaan, kunt u lezen in De Klinker van ­september 2015.

Voorbereidingen

Vanaf het najaar 2014 kwamen Pauline van der Ent van MEE (organisatie voor mensen met een beperking), Brigitte van Egmond, Annemarie, Marianne, Nathalie en Marjan (moeders van kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis) vier keer bij elkaar. Hun missie was om een ontmoetingsplek in Krimpen te creëren voor en door ouders van kinderen met autisme en voor volwassenen met autisme. Een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, motiveren en elkaar tips geven over omgaan met autisme, maar ook gezelligheid en ontspanning vinden.

Het resultaat van alle inspanningen was een professionele organisatie op 27 januari. Met de input van de aanwezige ouders zijn de werkgroepleden, op het moment van schrijven van dit artikel, bezig met de organisatie van de volgende bijeenkomst op 24 maart. Brigitte: “We willen zoveel mogelijk samenwerken met plaatselijke ondernemers, zoals Partycentrum Krimpenhof. Dat werkt heel prettig. Zij stellen de zaal gratis ter beschikking, terwijl de ­gemeente ons sponsort met de koffie en thee.”

Hartverwarmende reacties

Brigitte vervolgt: “We hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad. Zo zei iemand: “Wat fantastisch dat we dit eindelijk in Krimpen hebben!” Het is ook heel praktisch: je hoeft hier niet ver voor te reizen en je praat met mensen uit je eigen omgeving. Wethouder Marco Oosterwijk is persoonlijk betrokken bij het onderwerp en noemde in zijn openingstoespraak ons initiatief een goed voorbeeld van ‘eigen kracht’. Aan ons de taak om elke bijeenkomst zo interessant mogelijk te maken. Tijdens elk Autisme Netwerk Café is een boeiende spreker aan het woord. Daarnaast blijft er per keer genoeg tijd over om onderling ervaringen uit te wisselen. Ook gaan we wat doen met de ­suggestie om ook activiteiten voor de kinderen zelf te organiseren.”

Nadruk op positieve

De moeders maken zich sterk voor ‘omdenken’, dat wil zeggen: uitgaan van het positieve. Dat bleek ook uit de introductie van de ­werkgroepleden op 27 januari. Aan het begin van de avond stelden zij zich voor en vertelden ze over hun kinderen. Bij elk kind werd zijn of haar kwaliteit benoemd. Zo kan één kind heel goed dozen platmaken bij de Lidl en komt een ander kind vaak met originele uitvindingen. Ook is er een meisje dat een fotografisch geheugen heeft, waardoor zij zaken die kwijt zijn feilloos weet terug te vinden. Andere voorbeelden van kwaliteiten van kinderen zijn: goed zijn in lego bouwen, ­boodschappenlijstjes onthouden en bedreven zijn in woord- en kaartspellen.

Wilt u er ook bij zijn een volgende keer?

Wilt u hier een volgende keer ook bij zijn? Stuur dan een e-mail naar ­adrivanwijngaarden­@contourdetwern.nl. Of meld u aan via Facebook: www.facebook.com/­autismenetwerkcafekrimpen.

Kracht van Krimpen