De KrimpenWijzer:

voor alle inwoners met welzijnsvragen

Bij de KrimpenWijzer in het Krimpense gezondheidscentrum kunnen Krimpense inwoners en hun mantelzorgers sinds 1 januari 2015 terecht voor alle vragen over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Wat is het verschil tussen de (nieuwe) KrimpenWijzer en de (vroegere) Balie welzijn, zorg en opvoeden en opgroeien?

De redactie spreekt met Alie en Sabine, consulenten Sociaal Domein van de KrimpenWijzer. Sabine: “Bij de receptie van de KrimpenWijzer kunt u sinds 1 januari 2015 terecht voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Voorheen was er een apart Wmo-loket in het raadhuis, nu kunt u dus ook hiervoor bij ons terecht. Alie vult aan: “De KrimpenWijzer fungeert dus echt als één loket voor alle inwoners (van alle leeftijden) met welzijnsvragen.”

Werken op afspraak

Alie vervolgt: “Ook nieuw is dat de consulenten alleen op afspraak werken.” Sabine: “Bij werken op afspraak kunnen we ons goed voorbereiden. We zijn heel flexibel qua locatie: de afspraak kan bij de mensen thuis, in het gezondheidscentrum of een andere locatie, in overleg met de cliënt.” Alie: “Werken op afspraak betekent ook dat we geen inloopspreekuren meer hebben. Daar staat tegenover dat we echt de tijd voor iedere cliënt nemen. Inwoners kunnen natuurlijk wel altijd bellen met een vraag. De medewerkers van de receptie vragen dan door waar het precies om gaat en plannen als het nodig is een afspraak in.”

Vragen over veranderingen in de zorg

Medewerkers van de KrimpenWijzer hebben voor 1 januari 2015 contact gehad met alle mensen van 23 en ouder die op dit moment een indicatie ‘begeleiding’ hebben. Consulenten hebben daarnaast bezoeken gebracht aan instellingen die dagopvang verzorgen en aan verpleeghuizen. De consulenten blikken hierop tevreden terug. Alie: “Het waren zonder ­uitzondering positieve gesprekken. De Krimpense boodschap was en is: ‘Bij ons is het goed geregeld, we laten u niet in de steek’.” Sabine voegt toe: “In een gesprek zei iemand tegen me: ‘Wat fijn dat er nu echt één loket is’.” De gemeente heeft eind vorig jaar van de betrokken zorgorganisaties alle gegevens doorgekregen van mensen die een indicatie voor ‘begeleiding’ hebben. Door de gegevensuitwisseling weten de medewerkers wanneer de indicaties aflopen. Iedereen krijgt zes weken voor het aflopen van de indicatie bericht. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Hierin wordt met elkaar bekeken of de hoeveelheid en soort zorg nog het meest geschikt is voor deze persoon. Sabine: “Vanaf begin januari kregen we relatief veel vragen van mensen die bezorgd waren over hun persoonlijke situatie. Nu zijn er minder vragen over wat er gaat gebeuren, omdat mensen nu meer weten en door ons zijn gerustgesteld.” Alie: “Onze gemeente is echt begaan met mensen in een kwetsbare positie en beoordeelt alles heel zorgvuldig.”

Eigen kracht

Alie: “We krijgen bijvoorbeeld vragen die te maken hebben met eenzaamheid. Dan kunnen we mensen op ideeën brengen om uit hun isolement te komen, door hen bijvoorbeeld te koppelen aan vrijwilligers van het Maatjesproject. Een ander voorbeeld van een hulpvraag is als de ene partner, die altijd de administratie deed, vergeetachtig wordt en dit niet meer kan doen. De andere partner moet het dan overnemen, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Dan kunnen we wijzen op het bestaan van de Formulierenhulp of een verwijzing naar een bureau die ouderen kan helpen met de administratie.” Sabine: “Maar vaak kan een bekende ook helpen, alleen vinden mensen het vaak lastig iets aan familie, buren of kennissen te vragen. Onze gouden tip is om te investeren in uw eigen netwerk. ­Onderling kun je veel voor elkaar betekenen. Heeft u toch hulp nodig? Dan bent u bij ons ­welkom!”

Kracht van Krimpen