Ontmoetingscentrum:

dé plek voor mensen met dementie en hun naasten

Fotograaf John Wijntjes

De gemeente Krimpen aan den IJssel en de Vierstroom Zorg Thuis hebben in december 2014 een overeenkomst getekend die de voortzetting van het Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) garandeert tot en met 2016. “De gemeente vindt het belangrijk dat er een voorziening is voor Krimpenaren met dementie en hun mantelzorgers. Ik heb onlangs zelf bij het ontmoetingscentrum ervaren hoe dit wordt gewaardeerd en hoe mooi dit wordt vormgegeven. Mooi om te zien hoe we met elkaar zorgen voor een krachtig Krimpen”, aldus wethouder Jeugd en Wmo Marco Oosterwijk.

Waarom dit ontmoetingscentrum?

Sinds december 2012 is in Krimpen aan den IJssel een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op dinsdag en vrijdag kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers er terecht. Het Ontmoetingscentrum is een laag­drempelige voorziening, gevestigd aan de Nieuwe Tiendweg in het Kortlandgebouw (tijdelijke huisvesting in de ruimte van de Pameijer). Het ontmoetingscentrum richt zich op het bieden van ondersteuning, structuur en dagbesteding aan de persoon met ­(beginnende of matige) dementie, maar biedt daarnaast, in samenwerking met de ­Vierstroom Zorg Thuis en ContourdeTwern, ook een breed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Er is een nauwe samenwerking met de ­welzijn- en zorgorganisaties vanuit de keten dementie, zoals De Zellingen, ­huisartsen, IJssellandziekenhuis etcetera.

Steun in de rug

Bij dementie gaat vergeetachtigheid het dagelijks leven steeds meer overschaduwen en beïnvloeden. Dit is een ingrijpend proces voor zowel mensen met dementie als hun naasten. Het Ontmoetingscentrum kan bij dementie een steun in de rug zijn. Het is een dagsociëteit en steunpunt waar mensen met geheugen­problemen en/of dementie en hun mantel­zorgers welkom zijn. Ze kunnen elkaar daar ontmoeten en om informatie, hulp of advies vragen. Er zijn naast professionele begeleiders ook vrijwilligers actief in het ontmoetings­centrum.

Activiteiten

Met het Ontmoetingscentrum geven we de bezoekers met dementie de ­gelegenheid om samen of individueel aan activiteiten deel te nemen. De inhoud van de activiteiten is ­afhankelijk van de vraag en de behoeften van de bezoekers. Deels bestaan de activiteiten uit alledaagse dingen, zoals koffie- en theedrinken, gebruikmaken van een lunch en het bespreken van actuele onder­werpen. Ook zijn er activiteiten die gericht zijn op wensen en hobby’s van de bezoeker, zoals tekenen en schilderen.
Daarnaast is bewegen is een belangrijk onderdeel in het programma. Juist voor mensen met dementie is aangetoond dat bewegen een positief effect heeft op het wel­bevinden.
Door regelmatig te bewegen wordt een mens fitter en krijgt meer energie. ­Deelname aan het ontmoetingscentrum kan één of meerdere dagdelen per week. Niet alleen de bezoeker heeft hier baat bij, ook kan het de mantelzorger even ontlasten.

Aandacht voor mantelzorgers

Binnen het ontmoetingscentrum is ook ­aandacht voor de mantelzorgers. Zo is er voor hen elke eerste dinsdag van de maand van14.30 tot 15.30 uur een gespreksgroep. In deze gespreksgroep worden ervaringen uitgewisseld en tips en adviezen gegeven. ­Daarnaast wordt twee keer per jaar een cursus voor mantelzorgers aangeboden over het ziekteproces dementie. Deze cursus bestaat uit vier informatieve bijeenkomsten. Een aantal keer per jaar vindt een overleg plaats waarin de bezoekers van het ­ontmoetingscentrum, mantelzorgers, ­medewerkers en vrijwilligers bijeenkomen om de gang van zaken te bespreken en waar nodig het ­programma bij te stellen.

Meer informatie

Is uw interesse gewekt of wilt u meer informatie? Schroom niet, u kunt altijd geheel vrijblijvend een afspraak maken met programmacoördinator
Oda Hafkamp, telefoonnummer
06 52 41 31 83. U bent ook altijd welkom op dinsdag en vrijdag om een kopje koffie te komen drinken. ­Daarnaast bent u als mantelzorger welkom bij de gespreksgroep.

Kracht van Krimpen