Heeft u moeite met de administratie? Vindt u het moeilijk om het overzicht op uw ­inkomsten en uitgaven te behouden? Of moet u een teruggang in inkomsten zien op te vangen binnen uw huishouden, en weet u niet hoe u dat kan doen? Eén ding is zeker: u bent niet de enige. Bij lichte financiële problemen is het zaak snel in te grijpen om erger te voorkomen. Komt u er zelf niet uit? Dan kan een consulent van de KrimpenWijzer u op weg helpen om de grip op uw financiën terug te krijgen.

Consulent Naziha Oukrich van de KrimpenWijzer benadrukt dat bij lichte financiële problemen het vaak mogelijk is om die zelf of met behulp van een vertrouwd persoon uit uw omgeving op te lossen. Naziha: “Als u onder ogen ziet dat het niet goed gaat, en dat u bijvoorbeeld uw uitgaven moet verminderen, bent u al een heel eind. Doen alsof er niets aan de hand is en bijvoorbeeld niet reageren op brieven van de Belastingdienst, is het slechtste wat u kunt doen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben. Als u het moeilijk vindt om formulieren in te vullen, kunt u terecht bij onze Formulierenhulp. Als u alle gegevens op een rijtje hebt en meeneemt, kan een vrijwilliger u helpen met bijvoorbeeld belastingformulieren of toeslagenformulieren in te vullen.”

ls u er zelf niet uitkomt

Naziha vervolgt: “Bij grotere financiële problemen is er bijvoorbeeld structureel te weinig inkomen om de vaste lasten te kunnen betalen. Ik kan dan samen met de cliënt bekijken waar het probleem zit. Heeft de cliënt al de voorzieningen aangevraagd waar hij of zij recht op heeft? Denk aan een aanvullende uitkering tot de vastgestelde norm of aan toeslagen. Iemand kan in de problemen komen, doordat hij voor een uitzendbureau werkt en te weinig uren maakt om in zijn onderhoud te voorzien. Dan kijken we op welke potjes een beroep kan worden gedaan, zoals het Minimafonds. Daarnaast kijken we samen naar de uitgaven: welke zijn noodzakelijk en op wat kan bezuinigd worden?”

Financiën gezond maken

“Als consulent kijk ik eerst hoe we het financiële plaatje weer gezond en stabiel kunnen maken. Ik kan een cliënt hierbij zelf begeleiden of een aanvraag indienen voor gespecialiseerde hulp. Als er schulden zijn, kan de KrimpenWijzer samen met de cliënt een aanvraag doen voor Schuldhulpverlening bij IJsselgemeenten. Voor een traject Schuldhulpverlening door IJsselgemeenten komt u alleen in aanmerking als u uw financiële administratie op orde heeft en als u géén nieuwe schulden maakt. De absolute voorwaarde voor een traject bij IJsselgemeenten is dat u gemotiveerd bent uw gedrag te veranderen.”
Meer informatie over het zelf aanpakken van schulden en schuldhulpverlening vindt u op:
www.zelfjeschuldenregelen.nl (in 5 stappen naar een oplossing) of op www.rotterdam.nl/schulden

Tips voor ieder huishouden

 1. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Hoe? Kijk op www.nibud.nl.
 2. Kijk waarop u kunt bezuinigen.
 3. Handige tips hiervoor staan op:
  www.zelfjeschuldenregelen.nl en
  www.krimpenwijzer.nl.
 4. Check of u al aanspraak maakt op alle voorzieningen die er zijn en controleer uw inkomen op www.mijntoeslagen.nl.
 5. Stel de vraag of uw volwassen medebewoners kunnen bijdragen in de kosten.
 6. Als er schulden zijn: achterhaal de oorzaak.
 7. Geef uzelf ‘leefgeld’ per week en probeer hiermee uit te komen.
 8. Creëer een potje voor onvoorziene uitgaven (denk aan vervanging van de koelkast).
 9. Betaal gemeentelijke belastingen in ­termijnen. Bij een minimum inkomen kunt
  u (onder bepaalde voorwaarden) ­kwijtschelding aanvragen.
 10. Probeer bij schulden een betalingsregeling te treffen met uw schuldeiser(s).
 11. Komt u er toch niet uit? Vraag een ­vertrouwd iemand om hulp of bel de KrimpenWijzer.

Kracht van Krimpen