Sinds dit schooljaar begeleidt en traint Leila Prnjavorac 20 jongeren die ­peercoach zijn voor leeftijdsgenoten. Dit doet zij in samenwerking met ­docenten van de Krimpense middelbare scholen. “Peercoaching voor jongeren was in Krimpen nieuw, maar het is een manier om jongeren in hun eigen kracht te zetten. We doen dit op kleine schaal, maar het heeft een groot effect op de leerlingen. Bij peercoaching begeleiden de jongeren gelijken, in dit geval medescholieren, om meer uit zichzelf te halen en elkaar dingen te leren. Algemene situaties of voorbeelden uit het leven van anderen worden onderling gedeeld. De peer­coaches zijn een voorbeeld voor anderen. En voor hen is het een ervaring die ze hun hele leven meenemen. Zo leren de jongeren van elkaar.”

Sociaal begaan met anderen

Op het Comenius College doen 6 leerlingen mee aan dit project; 3 jongens en 3 meisjes. De groep op het Krimpenerwaard College is groter. Daar begeleidt Leila 14 jongeren. “Het is een afspiegeling van de leerlingen van de school. Ze zijn allemaal verschillend. Op deze manier hebben de scholieren allemaal wel iemand waarmee ze zichzelf kunnen ­identificeren en waar ze zich bij op hun gemak voelen. Wat de jongeren gemeen hebben, is dat ze sociaal begaan zijn met anderen. Ze vinden het leuk om anderen te helpen. Het zijn meestal mentor- of vertrouwensleerlingen. Ze hebben daardoor al veel contact met andere scholieren. Peer­coaching is dan een logische stap om erbij te doen.”

Trainingen

Voordat de peercoaches aan de slag kunnen, krijgen ze diverse trainingen van Leila. “In die trainingen moeten de leerlingen eerst nadenken over wie ze zijn. Wat is hun zelfbeeld? Ook gaan we in op hun talenten. Waar zijn ze goed in? En zie deze talenten ook als waardevol. De scholieren worden getraind om zich open te stellen om hun eigen verhaal te vertellen als ze dat willen. Daarnaast leer ik ze om hun eigen grenzen aan te geven. Ze krijgen ook les in interviewtechnieken, presenteren en adviseren. Het signaleren van bijvoorbeeld gedrag is een belangrijk aandachtspunt in de trainingen.” Na de begeleiding van Leila gaan de ­peercoaches van start.Ze geven meestal voorlichting aan leerlingen die in lagere klassen zitten, maar gaan ook in gesprek met leeftijdsgenoten. Tijdens dit project kunnen de peercoaches ook bij diverse docenten terecht met vragen en/of issues.

Meer uit zichzelf halen

Met de peercoaching wil Leila bereiken dat jongeren meer uit zichzelf halen. Dat geldt zowel voor de peercoach als voor de leerling(en) waarmee de coach in gesprek gaat. Jongeren geven voorlichting aan elkaar. Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van alcohol, hoe je omgaat met vriendjes en ­vriendinnetjes of over pesten. “De jongeren dragen zelf de onderwerpen aan. Het zijn namelijk ervaringsdeskundigen door wat ze zelf hebben meegemaakt. Ook sluit de belevingswereld beter aan. Zo weet een scholier uit de 4e klas beter hoe hij zich voelde bij de overstap van basisschool naar middelbare school, dan de docent. Voor de docent is dat al veel langer geleden. Daarnaast is een onderwerp minder zwaar of beladen als een leeftijdsgenoot het aansnijdt, dan wanneer een docent het bespreekbaar maakt.”

Talent ontwikkelen en gebruiken

Al een aantal maanden ziet Leila hoe ‘haar’ peercoaches zich inzetten op hun school. “Ik zie ze bloeien en groeien in hun rol. Ze geven bij mij trots aan dat het effect heeft wat ze doen. Ik vind het mooi om te zien dat ze open staan voor hun ontwikkeling, maar dat ze ook anderen van hen laten leren. Hierdoor dragen de jongeren een steentje bij aan de samenleving in hun eigen dorp. Ze brengen niet alleen iets, maar ze leren ook hun eigen talenten te ­ontdekken en deze te gebruiken.”

Kracht van Krimpen