De afgelopen maanden staan de kranten bol van de berichten over alle veranderingen in de zorg. Op de televisie horen we allerlei ingewikkelde verhalen over nieuwe wetten en regelingen. Er wordt gesproken over de verpleeghuizen, over de geestelijke gezondheidzorg, over de jeugdzorg en over de thuiszorg. De wijkverpleegkundige als vertrouwd gezicht in de wijk maakt zijn rentree.

Hellen van der Heide

Thuiszorg

Hellen van der Heide werkt als wijk­verpleegkundige bij De Zellingen. Hellen: “Omdat de veranderinge n in de zorg zo fors zijn beperk ik me tot de thuiszorg. Als er in de media gesproken wordt over thuiszorg gaat het bijna altijd over de hulp in het huis­houden, maar thuiszorg is meer. De zorg thuis omvat meerdere zaken, zoals begeleiding voor mensen met een visuele of geestelijke beperking, verpleging en verzorging. Ook de instructie voor mantelzorgers en hun ondersteuning en hulp in de huishouding behoren tot de thuiszorg.”

Rol wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige speelt sinds 1 januari 2015 een andere, grotere rol in de ­‘indicatiestelling’. Dit is de vaststelling welke zorg en hoeveel uren er nodig zijn voor een cliënt. Hellen legt uit dat de wijkverpleegkundige de taak van het Centrum Indicatiestelling Zorg hierin overneemt. Meestal is het nu de zorgverzekeraar van de cliënt die de zorg betaalt. Voorheen werd dit gefinancierd vanuit de AWBZ. Helen: “Ik kom bij u thuis om met u en uw familie in gesprek te gaan over wat er (mogelijk) aan de hand is en welke oplossingen we samen kunnen bedenken. Hierbij kijken we naar uw mogelijkheden, of er iemand uit uw sociale netwerk kan inspringen of dat een vrijwilliger een deel van de zorgtaken op zich kan nemen. We maken samen een plan. Als er verzorging of verpleging nodig is, kan dit door het thuiszorgteam of door mijzelf gegeven worden.”

‘Spin in het web’

De veranderingen in de zorg maken het werk van de wijkverpleegkundige er niet eenvoudiger op. Maar je kunt wel stellen dat de wijkverpleegkundige weer de centrale rol krijgt die zij vroeger had: als spin in het web en vraagbaak voor cliënten, huisartsen en eerstelijns­behandelaars en welzijnsorganisaties. Een wijkverpleegkundige die makkelijk ­toegankelijk is voor iedereen die zorg nodig heeft en voor al de mantelzorgers die zo ­onmisbaar zijn.”

Kracht van Krimpen