Het Steunpunt Mantelzorgers
is er voor u

Fotograaf John Wijntjes

Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend? Dan bent u een van 2,6 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de ­zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen, want mantelzorg overkomt je en voor vrijwilligerszorg kies je.

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Waarom is het Steunpunt Mantelzorg er?

Bent u mantelzorger? Dan vindt u het heel normaal om te zorgen voor degene van wie u houdt. U ziet zichzelf misschien niet als mantelzorger. Toch is het heel bijzonder wat u doet. Er is vaak nog te weinig aandacht en waardering voor u als mantelzorger. Bedenk dan dat u bij het Steunpunt Mantelzorg terecht kunt voor emotionele en praktische ondersteuning. Zo biedt de medewerker bij het steunpunt een luisterend oor. Ook heeft u contacten met andere mantelzorgers. Praktische ondersteuning bieden we door het geven van informatie over uiteenlopende zaken. Ook wijzen we u door naar of bemiddelen we in het contact met professionele of vrijwilligersorganisaties.

Het Steunpunt Mantelzorg kan daadwerkelijk wat betekenen voor iemand. Een van de reacties van onze mantelzorgers. “Alleen de wetenschap dat ik een beroep kon doen op het steunpunt, gaf mij al voldoende ondersteuning. Toen ik mijn vrouw verzorgde, heb ik veel gehad aan de informatie die ik van het steunpunt ontving.” Helaas doet deze meneer niet langer beroep op het steunpunt, omdat zijn vrouw is overleden. Maar hij heeft de steun als prettig ervaren.

Themabijeenkomsten en nieuwsbrief

Het Steunpunt organiseert diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers. Elke maand is er een koffie-ochtend en organiseren we het Alzheimer- en Parkinsoncafé waar u andere mantelzorgers kunt ontmoeten. Ook worden er jaarlijkse activiteiten georganiseerd op de ‘Dag van de Mantelzorg’ om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Het Steunpunt Mantelzorg geeft vier keer per jaar een nieuwsbrief uit.
Deze nieuwsbrief wordt gratis verstuurd aan alle geregistreerde mantelzorgers. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten?
Geef dan uw gegevens door aan het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van ContourdeTwern en zit in
het ­Gezondheids­centrum Krimpen,
Groenendaal 1
telefoon 0180-593684
e-mail [email protected]

Kracht van Krimpen