De Kracht van Krimpen:

samenwerking tussen inwoners, professionals en gemeente

Staatssecretaris Martin van Rijn in gesprek tijdens het festival Kracht
van Krimpen op 22 november 2014. Fotograaf John Wijntjes

Op 22 november was Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig op het festival Kracht van Krimpen. Hij zei onder andere: “De Kracht van Krimpen vind ik een ongelofelijk mooi beeld. Het zegt namelijk dat als je het samen doet, je veel verder komt en dat het een enorme kracht geeft. Prima die wetten en regels, maar het gaat om de mensen in de gemeenten, dorpen, wijken en buurten. We moeten de zorg dichterbij de mensen brengen. Dat kan alleen maar als je samenwerkt. Ik vind het een grote eer om hier te zijn. Om de Kracht van Krimpen te zien en te voelen en er vertrouwen in te hebben dat jullie in Krimpen écht klaar zijn voor de start.” Inmiddels zijn we een paar maanden verder. De zorgtaken op gebied van jeugdhulp, hulp en ondersteuning en werk en inkomen zijn van het Rijk overgedragen naar de gemeente. De eerste ervaringen zijn opgedaan. Hoe gaat dit? En wat zijn voorbeelden van de Kracht van Krimpen? U leest het in deze editie van deze krant.

Samenwerking

De Kracht van Krimpen zit ‘m onder andere in een goede samenwerking tussen alle organisaties, gemeente en inwoners. Die samenwerking komt onder andere tot uiting in de KrimpenWijzer. Sinds 1 januari 2015 kunt u bij de KrimpenWijzer terecht met alle vragen op het gebied van welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werk en inkomen, opvoeding en alles wat hiermee samenhangt. De medewerkers van de ­KrimpenWijzer beantwoorden uw vraag meteen of zij maken een afspraak met u. Ook gaan de medewerkers van de KrimpenWijzer met u in gesprek over wat u zelf of met uw sociale netwerk kunt doen om uw situatie te verbeteren. Dat noemen ze eigen kracht. Hoe het er bij de KrimpenWijzer aan toe gaat en voor welke adviezen u daar terecht kunt, leest u verderop in deze krant.

Kracht van Krimpen

Er wordt een beroep gedaan op de ‘eigen kracht’ van inwoners. Wat kunt u zelf doen om tot een oplossing te komen? Aan wie uit uw sociale netwerk kunt u hulp vragen? En zijn er mensen in uw sociale netwerk die hulp nodig hebben? Help hen. Hier zijn veel mooie voorbeelden van in Krimpen. Dat blijkt ook uit de verhalen in de krant Kracht van Krimpen die in juni 2014 is verschenen. Herinnert u zich bijvoorbeeld het verhaal van Trudie Boerman die mantelzorger was voor haar buurvrouw? En weet u nog dat de ziekte van Leonie van der Meer haar niet tegenhoudt om te werken en zelfstandig te wonen? Of dat mevrouw Smit haar man verzorgt die als gevolg van diabetes bijna blind is?

Maar er zijn nog meer goede voorbeelden van de Kracht van Krimpen. Wilt u weten welke? Blader dan verder. Zo leest u bijvoorbeeld over het Steunpunt Mantelzorg, het Autisme Netwerk Café en het Ontmoetingscentrum dementie. Na de introductie in De Klinker leest u in deze krant hoe het de families Van den Berg en Van Santen en het gezinshuis Van den Boom nu vergaat. Ook vertellen Michelle, Jasper en Steef over het project ‘MEE op weg’ en legt Simone Missaar uit hoe zij zich inzet voor de samenleving. Ook licht Hellen van den Heide de rol van de wijkverpleegkundige toe en vertelt Leila ­Prnjavorac over haar samenwerking met middelbare scholieren.

Samen komen we verder

Hierboven staan voorbeelden van samen­werkingen tussen inwoners, professionals, gemeente en vrijwilligers. Door goed samenwerken én door de ondersteuning van mantelzorgers, blijft de zorg voor Krimpenaren die het hard nodig hebben betaalbaar. Op deze manier kunnen ook mensen zonder (groot) netwerk terugvallen op professionele zorg. Samen met u zorgen we voor een krachtig Krimpen!


Colofon

Uitgave van

Gemeente Krimpen aan den IJssel
I: www.krimpenaandenijssel.nl
T: 14 0180

Verzorgd door

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

Tekst- en beeldredactie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Concept en vormgeving

ETT Media en Skitter

April 2015

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Krimpen aan den IJssel hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Kracht van Krimpen