_BT Clear

Scheiden; Een kinderleven op zijn kop

Een scheiding brengt grote veranderingen met zich mee. Het zet niet alleen je eigen leven op zijn kop, maar ook dat van je kind. Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat veilig, vertrouwd en vanzelfsprekend voor ze was, wordt ineens anders. Je vormt geen gezin meer, verhuizen, misschien wennen aan een nieuwe partner? Als ouder wil je dat je kind zo min mogelijk last heeft van een echtscheiding. Maar hoe begeleid je kinderen in deze lastige tijd?

“Als ouders gaan scheiden,
scheiden de kinderen mee.”

Kinderen kunnen heel erg verward raken van een scheiding. Schuldgevoel is hier vaak een onderdeel van. ‘Als ik liever was geweest, waren papa en mama dan nog wel bij elkaar?’ ‘Moet ik nu tussen papa en mama kiezen?’, zijn vragen die ouders krijgen. Maar ook boosheid en verdriet zijn normale reacties.

Duidelijkheid

Vertel gezamenlijk aan je kind dat jullie uit elkaar gaan. En geef elkaar daarbij niet de schuld. Schep zoveel mogelijk duidelijkheid. Hierin is de reden van de scheiding minder belangrijk, maar benadruk vooral dat het iets is tussen jou en je partner en het niet ligt aan je kind. Dit kan je niet vaak genoeg zeggen. Geef je kind ook zoveel mogelijk tijd en ruimte om zijn of haar gevoel te uiten en erover te praten.

Hulp en luisterend oor

Het is heel normaal dat je het in deze situatie niet allemaal in je eentje kan, het is ook niet niks. Praten met familie en vrienden kan helpen, maar je kan ook altijd voor steun en hulp terecht bij de Buurtteams. Zij denken graag mee, geven deskundig advies en kunnen ondersteunen bij problemen en de juiste handvatten geven voor eventuele extra ondersteuning. Kijk voor de contactgegevens van het team in jouw buurt op pagina 14 en 15 of kijk op www.vaartwelzijn.nl.

10 TIPS

  • Vertel samen dat jullie gaan scheiden.
  • Vertel telkens weer aan de kinderen dat zij er niets aan kunnen doen.
  • Spreek respectvol over de afwezige ouder in het bijzijn van de kinderen.
  • Zorg dat de kinderen nooit het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen beide ouders.
  • Zorg voor een goede samenwerking als ouders.
  • Stop met ruzie maken zodra de kinderen in de buurt zijn.
  • Probeer als ouders de zorg voor het kind te blijven delen. Ga bijvoorbeeld samen naar ouderavonden.
  • Communiceer niet via de kinderen, maar met elkaar.
  • Herinner jezelf er voortdurend aan dat het belang van je kinderen bovenaan staat, niet dat van jezelf.
  • Maak duidelijke afspraken in het ouderschapsplan.

Eenzaamheid kan iedereen overkomen

Bij eenzaamheid wordt vaak gedacht aan ouderen, maar eenzaamheid komt op alle leeftijden voor en kan op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, verliezen van werk, gepest worden, verliezen van een partner. En het komt ook meer voor dan u misschien denkt. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een somber gevoel. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Een goede reden om op tijd te handelen!

Maatwerk

Omdat er vele redenen zijn waarom volwassenen en kinderen zich eenzaam voelen, is er geen standaard oplossing. Voor de één is meer onder de mensen komen een oplossing, want misschien heb je gewoon niet (meer) zo’n groot netwerk en weet je niet waar je moet beginnen. De ander vindt de stap te groot om zelf contact te maken met anderen. Dan kan het verhogen van het zelfvertrouwen en leren sterker in je schoenen te staan helpen. Het is altijd maatwerk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In het Buurtteam bij u in de wijk zijn professionals die u kunnen helpen bij het aanpakken van eenzaamheid. Zij kunnen met u bekijken welke hulp u nodig heeft en het beste bij u past. Dit kan zijn door met lotgenoten te praten, te werken aan uw zelfvertrouwen of door te helpen uw sociale contacten uit te breiden. Er zijn vele mogelijkheden, waarin u zelf aangeeft wat u prettig vindt.

Onze inloopspreekuren

Loop gerust binnen tijdens één van de inloopspreekuren van Vaart Welzijn in uw buurt. De tijden en locaties van deze inloopspreekuren vindt u op pagina 14 en 15 van deze krant.

_BT Clear

_BT Clear