_BT Clear

Spoedpoli

‘Als er direct psychische hulp nodig is’

GGZ Drenthe heeft sinds maart 2017 een spoedpoli speciaal voor mensen met verward gedrag. De spoedpoli is er voor mensen uit Drenthe met acute psychiatrische problematiek, die snel hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om de eerste opvang; een voorportaal voor vervolghulp. De spoedpoli staat op terrein van GGZ Drenthe in Assen en maakt deel uit van samenwerkingsafspraken tussen Drentse ketenpartners.

Voor wie is de Spoedpoli?

Cees Vermeeren, manager Acute Psychiatrie van GGZ Drenthe: ‘Het gaat om mensen met verward gedrag die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Mensen die erg ontremd of emotioneel ontregeld zijn en overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum of in hun woonwijk. Vaak wordt dan de politie gebeld. Tot nu toe werden zij daarna naar het politiebureau gebracht. Maar deze mensen horen niet in een politiecel thuis, als er geen strafbaar feit is gepleegd. Meestal is er vooral psychische hulp nodig. En die kunnen we via de spoedpoli direct bieden.’

Waaruit bestaat de hulp?

Cees Vermeeren: ‘Verwarde personen worden door de politie of met speciaal vervoer naar de spoedpoli vervoerd. Soms ook komen mensen met eigen vervoer. Verpleegkundigen van de Spoedpoli gaan in gesprek met de cliënt en familie of naasten. Ze vangen de persoon op en zorgen dat de persoon kalmeert. Daarna wordt de cliënt beoordeeld door een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige en door een psychiater. De hulp op de Spoedpoli is kort: cliënten kunnen maximaal 6 uur verblijven. Daarna worden ze doorverwezen voor verdere (crisis)behandeling binnen GGZ Drenthe, een andere zorginstelling of gaan ze weer naar huis.’

Ontlasten

De spoedpoli is er ook voor mensen met een acute indicatie voor psychische hulp die doorverwezen worden door de spoedeisende hulp (SEH) of door huisartsen, om zo de SEH en huisartsen te ontlasten. De spoedpoli is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Financiering

Samen met alle betrokken ketenpartners zijn onder leiding van de Assense burgemeester M. Out afspraken gemaakt over onder meer opvang, vervoer en beoordeling. Een deel van de kosten wordt bekostigd vanuit WMO-gelden van de Drentse gemeenten.

Samenwerkingspartners

De Spoedpoli is een samenwerkingsverband tussen de Drentse gemeenten en GGZ Drenthe. De spoedpoli wordt ondersteund door de Drentse huisartsencoöperatie, Centrale Huisartsen Dienst, de GGD-Drenthe, UMCG Ambulancezorg, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant ziekenhuizen, Verslavingszorg Noord Nederland en politie Noord Nederland.

www.ggzdrenthe.nl

Niet stilzitten,
maar doen!

Zorg op maat in een liefdevolle, gelijkwaardige en respectvolle context

Het is elf uur. Enthousiast begroet het personeel haar bezoek. De voorbereidingen voor de lunch zijn in volle gang. Een heerlijke geur van versbereid biologisch vlees, broodjes en andere lekkernijen vult het restaurant van het Duurzaamheidscentrum in Assen. Sinds 1 september 2015 wordt het restaurant van dit energieneutrale gebouw, dat middenin het Asserbos staat, gerund door de jongens en meiden van Stichting Phusis. Het Duurzaamheidsgebouw is een van de vele dagbestedingslocaties van deze maatschappelijke organisatie.

Stichting Phusis begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen op het gebied van wonen en werken. De stichting, die in 2004 is opgericht, vangt mensen op van wie de zorgvraag niet aansluit bij de traditionele zorgaanbieders. Deze jongens en meiden hebben vaak al veel meegemaakt en zijn van instelling naar instelling verhuisd. Stichting Phusis biedt ze een veilige omgeving en creëert voor hen een context waar liefde, gelijkwaardigheid en respect centraal staan. Het is een plek waar ze kunnen werken aan een toekomst, hún toekomst. Want ieder mens heeft recht op perspectief, zo is de overtuiging van Stichting Phusis.

Grote dosis lef en rotsvaste overtuiging

Toen de oprichters Bart, Lulof en Albert ruim 13 jaar geleden met Stichting Phusis begonnen, werden ze de cowboys van de zorg genoemd. Een term die symbool staat voor het vele pionieren, de grote dosis lef en de rotsvaste overtuiging van de drie heren; cowboyeigenschappen waren nodig om zorg op maat te kunnen bieden aan mensen die tussen wal en schip vielen.

Anno 2017 hebben ruim 90 bewoners, verspreid over Assen, Oosterwolde en Fochteloo, een eigen plekje gevonden om te wonen. De een zelfstandig, de ander in groepsverband. Iedere bewoner van Stichting Phusis werkt daarnaast op een van de dagbestedingslocaties van Stichting Phusis. Samen met zorgboeren, herders en andere begeleiders beheren ze het natuurgebied Fochteloërveen, verkopen ze zelfgemaakte producten in winkel ‘De Grietman’ in Oosterwolde of werken ze op een van de zorgboerderijen van de stichting. Werk is er genoeg. Is een bewoner liever met de handen bezig? Dan kan hij of zij aan de slag in houtwerkplaats Payebelwood in Assen of in de botenmakerij ‘De Flow’ in Oosterwolde. Door de bewoners werk te geven dat ze leuk vinden om te doen, zorgt Stichting Phusis voor structuur in het leven van hun jongens en meiden. Het maakt de dagen van de bewoners zinvol en zorgt ervoor dat ze weer deel uitmaken van de maatschappij, zo is de overtuiging van de ruim 100 begeleiders van Stichting Phusis.

Voor meer informatie:

www.stichtingphusis.nl; www.payebel.nl; www.duurzaamheidscentrum.nl

_BT Clear

_BT Clear