Huisartsen krijgen versterking van praktijkondersteuners Jeugd

_BT Clear

In april zijn in alle huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in Assen zes praktijkondersteuners Jeugd gestart. Zij ondersteunen de huisartsen bij de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. Hierdoor kunnen meer kinderen en gezinnen tijdig zorg en ondersteuning krijgen in een vertrouwde omgeving. De komst van de praktijkondersteuners is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de Asser huisartsen. Dat alle huisartsen in een gemeente meedoen aan zo’n project, is uniek voor Nederland.

Achter met de huur

Wethouder Jeugd Harmke Vlieg is dan ook blij met dit initiatief. “Als gemeente zijn we nu twee jaar verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Die proberen we zo veel mogelijk dichtbij kinderen en gezinnen te organiseren. Het is logisch om daar huisartsen als belangrijkste lokale spelers bij te betrekken. Zij hebben immers in de meeste gevallen al een jarenlange band met kinderen en gezinnen. Door de praktijkondersteuners kunnen die nu passende hulp krijgen in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Deze aanvulling op de zorg van huisartsen is vertrouwd, dichtbij en ook nog eens sneller te regelen.”

“Ik ben blij dat ik een kind of jongere nu naar onze praktijkondersteuner kan verwijzen”

Spreekkamer

“Een groot deel van de kinderen en jongeren met problemen zien wij inderdaad in onze spreekkamers”, vult huisarts Lamiek Westerhof aan. “In veel gevallen gaat het om kinderen die vastlopen op school of thuis. Dat kan zich uiten in vage klachten waarvoor je niet echt een oorzaak kan vinden. Vaak is er sprake van stress. Bijvoorbeeld door de situatie thuis of op school. Zo kunnen kinderen erg lijden onder de echtscheiding van hun ouders. Ik ben blij dat ik een kind of jongere nu naar onze praktijkondersteuner kan verwijzen. Hij kan in een paar gesprekken de problematiek verder uitdiepen en behandelen. De praktijk uit andere gemeenten laat zien dat een paar gesprekken vaak voldoende is. Daarna kan het kind of de jongere gewoon weer zelf verder. En dat is natuurlijk in ieders belang. Omdat de praktijkondersteuner lid is van ons team, zijn de lijntjes kort. Zo kunnen we voortdurend overleggen hoe het gaat. En mocht na één of meerdere gesprekken blijken dat er meer aan de hand is met het kind, dan kan ik als huisarts alsnog verwijzen naar meer specialistische hulp. Maar de ervaring leert dat dit nog maar in een kwart van alle gevallen hoeft te gebeuren.”

Huisarts Lamiek Westerhof en Praktijkondersteuner Ramon Assen.

“Bovendien merk ik als jonge vader ook zelf hoe lastig opvoeden soms kan zijn”

Samenwerking

Huisarts Westerhof krijgt in haar praktijk in Marsdijk ondersteuning van Ramon Assen. Hij heeft jarenlang gewerkt in de opvang van jongeren van Promens Care. Van daaruit brengt hij een stevige ervaring mee. “Bovendien merk ik als jonge vader ook zelf hoe lastig opvoeden soms kan zijn”, lacht de kersverse praktijkondersteuner. “We staan nu net aan het begin van deze ontwikkeling. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen een succes van gaan maken. Niet alleen binnen de praktijk, maar ook in de samenwerking met de andere partijen in de wijken waar ik werk. Dat zijn Marsdijk en Assen Oost. We moeten snel kunnen schakelen naar het Buurtteam als bijvoorbeeld de inzet van maatschappelijk werk nodig is. Het is dan belangrijk dat je elkaar goed kent.”

Eigen deskundigheid

De zes praktijkondersteuners die nu starten in Assen zijn allen HBO-plus geschoold en hebben allemaal ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Ze zijn afkomstig van diverse instellingen op het gebied van Jeugdhulp en hebben daardoor elk hun eigen deskundigheid. Op deze manier kunnen ze zo goed mogelijk inspelen op de vragen en problemen die er zijn bij de verschillende huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

_BT Clear

_BT Clear