_BT Clear

dichtbij bewoners

Assen is een levendige en rijke stad vol activiteiten. Dat vinden welzijnswethouder Ruud Wiersema en Vaart Welzijn directeur Henny Luppes. De stad heeft een krachtige mix aan inwoners. De meesten weten zich uitstekend te redden en maken volop gebruik van de kansen en mogelijkheden van Assen. Daarnaast zijn er veel Assenaren die het moeilijk hebben. Dat kan allerlei redenen hebben zoals financiële problemen, problemen met de gezondheid en eenzaamheid. Voor hen is er een breed aanbod aan ondersteuning. Nog veel mensen weten dat onvoldoende te vinden. Daarom hebben Vaart Welzijn en de gemeente Assen besloten om gezamenlijk deze informatiekrant uit te brengen. Het is een krant vol informatie over zorg en ondersteuning. En met een heldere uitleg hoe je als inwoner in contact komt met Vaart Welzijn. Met welke vragen ga je naar het Buurtteam en waar vind je de Buurtteams? 

Buurtteams

“Onze Buurtteams kom je in alle wijken van Assen tegen”, vertelt Henny Luppes. “We willen dichtbij de inwoners staan. Zij moeten ons makkelijk kunnen vinden. En omgekeerd moeten wij ook goed de weg in de wijk weten en de bewoners leren kennen. Dat betekent veel op straat zijn en aanwezig zijn bij bijeenkomsten.” De werkwijze van Vaart Welzijn sluit goed aan bij de aanpak van de gemeente. “Als overheid willen we niet te veel naar ons toetrekken”, aldus Ruud Wiersema. “Maar als iemand het niet redt, moeten zorg en ondersteuning wel goed geregeld zijn. Dat is de taak van Vaart Welzijn.”

“Je hoeft niet alles met professionals op te lossen. Sterker nog, soms kan een vrijwilliger het beter”

Vrijwilligers

Henny Luppes benadrukt dat samenwerking met vrijwilligers van groot belang is. “Je hoeft niet alles met professionals op te lossen. Sterker nog, soms kan een vrijwilliger het beter. Daarom vind ik dat we niet al onze aandacht moeten richten op de inwoners die het moeilijk hebben. Het gaat er ook om hoe we actieve Assenaren meer bij hun stad en stadgenoten weten te betrekken.” Ruud Wiersema haalt het voorbeeld aan van de Buurt Informatiecentra. Hiervan zijn er inmiddels twee. “In deze buurtcentra helpen inwoners elkaar. Het is echt voor en door bewoners. Het zijn plekken waar je als inwoner makkelijk binnenloopt voor een bak koffie en een praatje. Vaak is dat het begin van iets moois en staat iemand die zich eenzaam voelde even later bij mensen in zijn buurt te schoffelen.”

“Vaak is dat het begin van iets moois”

Relatieproblemen

Bij Vaart Welzijn melden zich regelmatig mensen die relatieproblemen hebben. Vaak trekken ze pas aan de bel als de problemen al uit de hand gelopen zijn. “Ook hebben we te maken met vechtscheidingen”, licht Luppes toe. “Kinderen zijn daarvan de dupe. Het zou beter zijn om in een eerder stadium hulp te zoeken. Wij hebben daarom samen met andere partijen een aanpak ontwikkeld voor beginnende problemen. Het zal echt niet altijd lukken de relatie te herstellen. Maar hopelijk ga je dan wel op zo’n manier uit elkaar dat de schade voor de kinderen beperkt blijft.” Het is één van de manieren waarop Vaart Welzijn al bij beginnende problemen in actie wil komen. “Ook als het gaat om schulden of opvoedproblemen zijn onze acties erop gericht om zo snel mogelijk samen met de inwoner aan oplossingen te werken. Je bent daarmee een stuk effectiever”, stelt Luppes.

“Ook daarom is het van groot belang dat we zichtbaar in de wijken zijn en dat inwoners ons goed kunnen vinden. Door het uitbrengen van deze krant moet dat al weer een stukje beter gaan.”

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de Gemeente Assen en Vaart Welzijn

Teksten en redactie
Gemeente Assen, Vaart Welzijn en &Teksten

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2017

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear