In gesprek met de gemeente

_BT Clear

Veel Assenaren die met problemen zitten, bellen met de gemeente via 14 0592. En dat is heel logisch. Want sinds ruim twee jaar is de gemeente verantwoordelijk voor Jeugdhulp en heeft ze extra taken gekregen op het gebied van begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Deze kwamen bij de Wmo-taken die de gemeente daarvoor al deed, zoals hulp bij het huishouden, vervoer en aanpassing van de woning. Wie met de gemeente belt heeft grote kans Gerda of Anne-Marie aan de lijn te krijgen. Zij weten bijna alles van Wmo, beschermd wonen en Jeugdhulp en kunnen daardoor bellers al snel verder helpen.

Wmo

“De vragen die we krijgen zijn heel divers”, vertelt Gerda. “Sommige mensen willen weten hoe het met hun aanvraag staat. Begrijpelijk. Want door het grote aantal aanvragen zijn er achterstanden ontstaan. Anderen vragen om hulp en ondersteuning bij een probleem of zijn heel gericht op zoek naar een voorziening zoals een pas voor Wmo-vervoer. Aan de telefoon maken we een eerste inschatting hoe iemand het beste geholpen is. In sommige gevallen kan iemand soms beter in gesprek met het Buurtteam om helder te krijgen welke ondersteuning nodig is. Wij leggen dan contact met het Buurtteam in de wijk waar iemand woont. woont. Als iemand vervolgens een voorziening vanuit de Wmo nodig heeft, komt de aanvraag vanzelf bij de gemeente terecht. Als uit het telefonisch contact duidelijk wordt, dat er een voorziening nodig is, zorgen we dat de melding bij het Wmo-team terecht komt. Iemand van dit team neemt dan contact op om een afspraak te maken. In veel gevallen bij mensen thuis. Wie bij zo’n gesprek gebruik wil maken van onafhankelijke cliëntondersteuning kan dat laten weten. De informatie daarover sturen we altijd mee met de bevestiging”, aldus Gerda. “Ook geven we dan een overzicht van de gegevens die mensen voor het gesprek moeten meenemen.”

“De vragen die we krijgen zijn heel divers”

Jeugdhulp

Ook Anne-Marie, die gespecialiseerd is in Jeugdhulp, heeft korte lijnen met het Buurtteam. “In Assen hebben we het zo georganiseerd dat vragen over opvoeden en opgroeien voor de Buurtteams van Vaart Welzijn zijn. Zij hebben de expertise om ouders met tips en praktische vragen te ondersteunen. Ook organiseert Vaart Welzijn cursussen en trainingen voor ouders en kinderen. Bijvoorbeeld rond echtscheiding.” Als er iets ernstigs aan de hand is schakelt Anne-Marie het Team Jeugd in. “Dan gaat het bijvoorbeeld om gedragsproblemen”, legt ze uit. “In het Jeugd Team wordt bepaald of een kind of jongere een indicatie moet hebben. En ook als de veiligheid van kinderen in het geding is, komt de melding bij het Team Jeugd terecht.” Het komt wel eens voor dat mensen een anonieme melding willen doen. Bijvoorbeeld als ze zich zorgen maken over een kind of een gezin. “Daar kunnen we als gemeente niets mee doen”, benadrukt Anne-Marie. “Wij adviseren om in deze gevallen contact op te nemen met Veilig Thuis Drenthe.”

“Als iemand belt, neem ik uitgebreid de tijd”

Tijd nemen

“Als iemand belt, neem ik uitgebreid de tijd”, gaat Anne-Marie verder. “Ouders moeten op hun gemak het hele verhaal kunnen vertellen zodat de situatie duidelijk wordt. Dat is vaak een kwestie van goed doorvragen. Want soms blijkt er nog een hele andere vraag schuil te gaan achter het verhaal dat iemand doet.” Vragen stellen is ook een belangrijk onderdeel van het werk van Gerda. “Hoe meer duidelijkheid we hebben over een situatie, hoe beter we iemand kunnen helpen of verwijzen.”

_BT Clear

_BT Clear