Daar word
je gezien

Daelzicht ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij vragen rondom ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Thuis, op school of op een andere plek waar ondersteuning gewenst is.

Zo ondersteunen wij

De mogelijkheden van het kind zijn de basis van onze ondersteuning. We ondersteunen zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Dit doen we thuis, op school en/of op locatie. We bieden begeleiding en/of behandeling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vakantieopvang en opvang op diverse dagen in de week.

De diverse begeleiders, therapeuten en gedragsdeskundigen vanuit Daelzicht vormen samen met u als ouder een sterk team rondom het kind. Ook wordt er nauw samengewerkt met scholen, de gemeente, externe therapeuten en andere zorgorganisaties.

_BT Clear

Ondersteuning thuis, op school of elders

Ondersteuning in de thuissituatie, op school of op een andere plek waar ondersteuning gewenst is, dat noemen we ambulante ondersteuning. Als uw zoon of dochter extra begeleiding nodig heeft of als u als ouder professionele ondersteuning nodig hebt, staat een team van deskundige mensen voor u klaar. We bieden verschillende vormen van ambulante ondersteuning: ambulante begeleiding thuis of op school, ambulante gezinsbehandeling en behandeling door een gedragsdeskundige.

Lees meer over ambulante ondersteuning op onze website: Ondersteuning thuis | Daelzicht

Kinderdienstencentrum ’t Steyntje

In ons kinderdienstencentrum ‘t Steyntje bieden we ontwikkelingsgerichte ondersteuning, behandeling en begeleiding aan (jonge) kinderen. We begeleiden kinderen met een ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met een gedragsprobleem en/of lichamelijke beperking. Vijf dagen in de week bieden we een speels en uitnodigend dagbehandelingsprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van uw kind. Het programma laten we aansluiten op de interesses en mogelijkheden van elk kind. De vraag en behoefte van elk individueel kind én van de ouders en het netwerk staat bij ons centraal.

Lees meer over ’t Steyntje op onze website:
Kinderdagcentrum ’t Steyntje | Daelzicht

Wonen

Als uw zoon of dochter niet thuis kan wonen is een veilige woonplek van groot belang. Oprechte aandacht, goede begeleiding, lekker spelen en zich kunnen ontwikkelen, dat verdient ieder kind. Samen met u zoeken we naar de woonvorm die het best bij uw zoon of dochter past. Daelzicht heeft verspreid over Limburg een aantal woonplekken voor kinderen en jongeren.

Lees meer over wonen op onze website:
Wonen | Daelzicht

_BT Clear
_BT Clear

Contact

Heeft u vragen over ons zorgaanbod? Neem dan contact met ons op via 0475 – 57 73 44 of [email protected]. We helpen u graag!

_BT Clear