(Links) Sanne Welters, jeugdverpleegkundige, GGD Zuid-Limburg. (Rechts) Sanne Hamers, kinderleefstijlcoach, Ecsplore.

Kinderen met overgewicht

Steeds meer kinderen en jongeren kampen met overgewicht en obesitas en ontwikkelen daardoor al op jonge leeftijd een verhoogd risico op bepaalde ziektes.

_BT Clear

Overgewicht is een complexer probleem bij kinderen dan vaak gedacht wordt. Goedbedoelde adviezen, zoals minder eten en meer bewegen lijken simpel, maar de uitvoering ervan is niet altijd even makkelijk. Vaak wordt het overgewicht veroorzaakt door een onderliggend probleem. Omdat de oorzaak vaak niet eenzijdig is, is de oplossing dat ook niet. Er dient verder gekeken te worden dan de kilo’s.

De aanpak

Om passende hulp te bieden aan kinderen met overgewicht en hun gezinnen, is een ketenaanpak ontwikkeld. Deze aanpak is aanvankelijk ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is echter de bedoeling dit programma in Zuid-Limburg uiteindelijk in te zetten voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een gezin krijgt één centraal aanspreekpunt toegewezen dat de regie houdt.

Het gaat om een integrale aanpak waarbij alle betrokkenen rondom het kind samenwerken. Van de school en de buurt tot het welzijnswerk en zorgverleners. Samen zetten zij in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij het kind.

Kind en gezin centraal

In de aanpak staan de behoeften van het kind en gezin centraal. Vaak blijkt namelijk overgewicht of obesitas een symptoom van een onderliggend probleem. Daarom kijkt de centrale zorgverlener (czv) niet alleen naar overgewicht, maar ook naar andere zaken die spelen in het leven van het kind. Bijvoorbeeld op financieel, pedagogisch, sociaal-emotioneel en psychisch vlak. De czv stelt een plan op met de ouders en het kind/gezin en zorgt voor passende hulp.

De kinderleefstijlcoach

Kinderleefstijlcoaching is een onderdeel van deze ketenaanpak en kan ingezet worden om kinderen en gezinnen te coachen naar een gezonde leefstijl. Hierbij wordt gekeken naar voeding, bewegen, gedrag, slaap en stress.

De kinderleefstijlcoach kijkt samen met het gezin waar verbeterpunten liggen op deze gebieden. Leefstijlverandering moet zowel bij het kind als het gezin passen, om het langdurig te kunnen volhouden. Er wordt dan ook met kleine stapjes toegewerkt naar een duurzame gedragsverandering.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Hamers.
T: 06-40011496
E: [email protected]
www.ecsplore.nl

_BT Clear

In gesprek met een sportpedagoog

Sport is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook goed voor het zelfvertrouwen, voor teamgeest, discipline, sociale integratie, talentontwikkeling en morele vorming. Helaas blijkt dit in de praktijk niet voor alle kinderen ‘vanzelf’ te gaan. Kinderen met gedragsproblemen, autisme of ADHD vinden vaak niet de aansluiting bij de sportvereniging in de wijk. Ouders weten niet hoe ze dit moeten aanvliegen.

_BT Clear

De gemeente Sittard-Geleen biedt de mogelijkheid tot ondersteuning door het inzetten van de sportpedagoog, in de persoon van Simone Willems, werkzaam bij Ecsplore. Zij legt uit: “De sportpedagoog werkt samen met de verenigingsondersteuners van Ecsplore. Op deze manier zorgen zij er samen voor dat er pedagogisch advies gegeven kan worden, waardoor sportverenigingen zich meer ondersteund voelen.

Kinderen worden meestal door Team Jeugd van de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin of Partners in Welzijn aangemeld bij de sportpedagoog. Maar ook de huisarts, GGD en zorgaanbieders weten de weg naar de sportpedagoog te vinden. Samen kijken we welke sport of beweegactiviteit passend voor het kind is. Dit is niet altijd de sportvereniging om de hoek. Het kan ook een sportclub of beweegaanbieder zijn die elders in de gemeente activiteiten en trainingen aanbiedt.”

Simone vervolgt: “Voor een sportvereniging is het vaak een uitdaging om een kind zo goed mogelijk op te vangen of te laten deelnemen aan de training. De sportpedagoog kan dan coaching geven. Ik ben aanwezig bij de training en coach ter plekke. Dit is dan echt 1-op-1 begeleiding van trainers/coaches, op het veld. Ik kijk en denk graag mee en geef praktische tips.

Ook is er veel aandacht voor het kind. Hier heeft een trainer niet altijd de tijd voor. Dan is het fijn als een pedagoog de begeleiding op zich neemt. Soms zijn er spelers in het team die extra aandacht vragen. Dat kan zijn omdat ze snel boos worden of bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden om hun plek in het team te vinden. Ik kom dan graag observeren en meedenken over hoe je als trainer/coach het beste met zo’n speler om kunt gaan zodat ook dit kind lekker kan meedoen.”

Voorop staat dat de sportpedagoog samen met trainers en ouders ervoor probeert te zorgen dat elk kind met plezier kan sporten en bewegen!

Simone Willems, sportpedagoog, Ecsplore.

Meer weten over de Sportpedagoog en de
verenigingsondersteuning van Ecsplore?
Neem contact op met Simone Willems.
T: 06-51801514
E: [email protected]
www.ecsplore.nl

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear