Terug naar de basis - de 3 R’s:

rust, reinheid en regelmaat

_BT Clear

Het krijgen van voldoende rust is vaak niet gemakkelijk voor een baby. Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien. Het leven gaat tegenwoordig namelijk veel sneller dan vroeger.

Mensen zijn gewend om veel meer activiteiten op een dag te doen. Zo ren je als ouder samen met je baby en zijn oudere zusje van de kinderboerderij naar een lunchafspraak, en onderweg naar de kinderopvang maak je ook nog even een tussenstop bij de supermarkt om iets te eten te kopen omdat je tot laat moet werken die dag.

Binnen de kinderopvang ligt er steeds meer focus op het aanbieden van rust en regelmaat voor de baby, ook binnen al die activiteiten. Om hier goed op in te kunnen spelen worden de Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn bij de kinderopvang opgeleid tot ‘babyspecialist’.

Hechte band

Annemiek van Houten (locatiemanager KDV Toermalijn) en Tanja Vriendts (pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach) vertellen:

“Een hechte band opbouwen met een baby helpt om de baby beter te kunnen aanvoelen en begrijpen. Wij vinden dit belangrijk omdat de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hierdoor beter op de behoeften van de baby’s in kunnen spelen.

Bij ons op het kinderdagverblijf wordt aan die hechte band gewerkt doordat we vaste medewerkers in de groep hebben. Ook kiezen we bewust voor één op één momentjes waarin de focus echt op de baby ligt en niet op de omgeving. Bijvoorbeeld tijdens verzorging- en eetmomenten, kiekeboespelletjes, liedjes zingen, bellen blazen, spelletjes op de mat, in en uit spelletjes met speelgoed. Dit helpt ons om de signalen van de baby nog beter te herkennen en begrijpen en daarop te reageren. We maken ook gebruik van bijvoorbeeld de Dunstan babytaal. Alle pasgeboren baby’s maken 5 reflexgeluiden om hun behoeften aan te geven. Een geluidje voor honger, voor moe, een boertje dat dwarszit, darmkrampjes en ongemak. Doordat we deze geluidjes herkennen en hierop reageren, genieten we van blije baby’s bij ons in de groep!

Rust

Het tempo van een baby ligt van nature vele malen lager dan dat van een volwassene. We passen bewust ons werktempo hierop aan in de groep. Dat wat we doen, wordt ook zoveel mogelijk in taal aan de baby’s verteld.

“We gaan even een schone luier maken.” Of: “Nu is het tijd voor je bedje.” Zo creëren wij een voorspelbare en veilige omgeving. We gebruiken materialen die de baby stimuleren in hun ontwikkeling maar ook juist voor rust zorgen. Denk hierbij voor het stimuleren van de zintuigelijke ontwikkeling aan voelboekjes, bijtringen, rammelaars, spiegel, bellen blazen. Voor de motorische ontwikkeling: klimkussens en matten, duwkarren, auto’s. Het creëren van rust zit ook in de inrichting van de ruimtes, de kleuren, de hangmatten, en de aanwezigheid van de Pedagogische Medewerker op de mat.

Reinheid

We hebben naast aandacht voor rust ook veel aandacht voor de indeling en hygiëne van de ruimten. De leefomgeving van een kind moet schoon zijn, dit bevordert de gezondheid. We zitten veel bij de baby’s op de grond en zijn zoveel mogelijk in hun nabijheid.

Regelmaat en structuur

Om een baby nog beter te leren kennen zoeken wij een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers. Het geeft een baby rust en regelmaat als wij in de groep onze handelingen zoveel mogelijk afstemmen met hoe het er thuis aan toe gaat. Zo krijgt een baby bijvoorbeeld op dezelfde momenten de voeding en wordt hij op hetzelfde moment en op dezelfde manier in bed gelegd. Er zijn veel kindjes in onze groep die een knuffeltje hebben dat zowel thuis als op de kinderopvang gebruikt wordt; het geeft een veilig gevoel, zelfs bij kleine baby’s door de herkenbare geur. Dit kan helpen om beter te kunnen slapen.

Regelmaat in het ritme van de dag en regelmaat in de manier waarop de dingen gedaan worden zorgt voor voorspelbaarheid. Een baby houdt heel erg van regelmaat. Deze voorspelbaarheid geeft een baby een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Voorspelbaarheid is voor alle kinderen belangrijk; het geeft kinderen vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving.

Veilig en vertrouwd

Baby’s voelen zich thuis natuurlijk het meest vertrouwd. Doordat wij de samenwerking opzoeken met ouders, hopen we dat ze dit gevoel van veiligheid en vertrouwdheid ook bij ons ervaren. Zo kan een kindje zich optimaal ontwikkelen.

Het is een wisselwerking tussen ons en de ouders om elkaar op de hoogte houden van het verloop van de dagelijkse dingen. Zo kunnen we allemaal zoveel mogelijk de vaste patronen en vaste tijden volgen. Dit is essentieel en onmisbaar om signalen die een baby geeft goed te kunnen interpreteren en er dan op zo’n manier mee om te gaan dat zo’n kindje zich veilig en vertrouwd voelt.

En daarmee… zijn we weer terug bij de basis: de welbekende 3 R’s: rust, reinheid en regelmaat.

Vragen over de kinderopvang en de 3 R’s?

Neem eens een kijkje op www.mik-kinderopvang.nl en www.spelenderwijs.nl.
Tijdens de breng en haalmomenten maar ook in de intakegesprekken, wengesprekken en oudergesprekken is er ruimte voor het bespreken van vragen of zorgen. Hierin geven wij dan indien gewenst o.a. tips over het toepassen van de 3 R’s thuis. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, staan we in nauw contact met het consultatiebureau, het CJG en PIW. De communicatie over verschillende onderwerpen verloopt via ons ouderportaal, hier delen we ook regelmatig relevante informatie vanuit Opgroeienin046.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear