Nick Luypen Fotografie

“Ik kom hier voor het eten én voor de gezelligheid”

_BT Clear

Op dagbestedingslocatie De Tongerlose Hoef aan de Reitse Hoevestraat 129 in Tilburg sloegen Amarant en buurtrestaurant Resto-013 de handen ineen. Twee keer per week genieten cliënten én buurtbewoners hier samen van een goedkope en voedzame maaltijd. Bovendien kunnen ze er laagdrempelig advies krijgen over financiën en administratie.

Eén van de vaste bezoekers op de woensdagavond is Janny, zelf bewoner van woonzorgcentrum Den Herdgang. “Het eten is hier goed én goedkoop. Bovendien zijn we inmiddels met een vast clubje en leren we elkaar steeds beter kennen. Erg gezellig!” Andere tafelgenoot is Jean-Pierre, die begeleid zelfstandig woont. “Net als Janny schuif ik hier elke woensdagavond aan voor een lekkere maaltijd. Maar ik kom toch vooral voor het sociale contact; gezellig een praatje maken met de andere vaste bezoekers.”

Verbinding met de buurt

Het is precies deze verbinding waar het allemaal om draait, vertelt begeleider Fons Kappé van Amarant. “Samen met Resto-013 doen we hier aan de ultieme vorm van co-creatie. Naast het bieden van dagbesteding stellen we ons restaurant ook open voor mensen in de buurt. Op die manier gaan we eenzaamheid tegen en bevorderen we de sociale cohesie. En last but not least kunnen bezoekers – zowel van binnen als van buiten Amarant – hier laagdrempelig advies krijgen over hun financiën en administratie.”

Iedereen is welkom op De Tongerlose Hoef aan de Reitse Hoevestraat 129 in Tilburg voor een bak koffie en meer informatie over de inloopmiddagen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.

_BT Clear

My level Up:

‘de interventie voor jongeren die gebruik maakt van Gamification’

_BT Clear

Is een jeugdige de grip op zijn of haar leven kwijt, spijbelt hij of zij elke dag en is hij of zij ook nog voortdurend stoned? De jeugdcoaches van Jan Arends in Tilburg zoeken samen met de jeugdige naar een passende oplossing, waardoor hij of zij weer op eigen benen staat en kan werken aan zijn of haar toekomst.

De kinderen en jongeren die Jan Arends begeleidt en behandelt, zijn meestal tussen de 12 en 18 jaar oud. Het zijn jeugdigen met en zonder verstandelijke beperking, die soms met politie en justitie in aanraking zijn geweest en die de vaardigheden missen om te doen wat bij hun leeftijd past en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Veel voorkomende problemen zijn verslaving, schooluitval, overlast en multiproblematiek binnen het gezin.

Omdat het vaak moeilijk is om daadwerkelijk tot jeugdigen door te dringen, heeft Jan Arends My Level Up (www.mylevelup.nl) ontwikkeld. Dit is een app waarmee door ‘gamification’ (het gebruik van spelelementen uit computergames) wordt gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij jeugdigen.

De My Level Up-app begeleidt jeugdigen bij het zich bewust worden van hun problematiek door van het sociale netwerk van de jeugdigen een medespeler in de app te maken.

Zo komen jeugdigen zelf tot oplossingen om leeftijdsadequate taken beter uit te kunnen voeren en gedragsverandering vol te houden. My Level Up stelt passende leerdoelen zonder dat de jeugdigen bijvoorbeeld tegen hun zin moeten praten over hun gevoelens. Hierdoor sluit de aanpak van Jan Arends op unieke wijze aan bij de belevingswereld van jongeren, wat leidt tot een efficiëntere behandeling. De coaches van Jan Arends ondersteunen de My Level Up-app met face-to-face begeleiding en betrekken de sociale omgeving bij de interventie, omdat die veel invloed op jeugdigen heeft. Denk bijvoorbeeld aan meeloopgedrag. School, vrijetijdsbesteding en of werk vormen een belangrijke doelstelling van My Level Up, omdat jeugdigen daarmee een eigen plek kunnen vinden in de maatschappij. De interventie My Level Up is gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente, waardoor de Jan Arends-coach kan aansluiten bij het stadium waarin de jeugdige zich bevindt.

Ga voor meer informatie naar: www.janarends.nl

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear