_BT Clear

Net als thuis!

In februari 2019 opent Huize Groot Waardijn haar deuren in de gemeente Tilburg. Een luxe woonzorgcomplex met 24-uurs zorg voor ouderen met psychogeriatrische klachten, zoals dementie, maar ook mensen met een fysieke beperking.

Luxe, kleinschalig wonen met persoonlijke zorg. Huize Groot Waardijn wordt gerealiseerd op het voormalige zwembadterrein in Tilburg. Huize Groot Waardijn wordt een stadsvilla in historiserende stijl met een knipoog naar de jaren-30. Gelegen direct te genover Zorgvlied, een gegoede wijk met kenmerkende vooroorlogse bouw van villa’s en herenhuizen.

Persoonlijke zorg

Het woonzorgcomplex in Tilburg beschikt over 26 zorgappartementen voor mensen met een 24-uurs zorgvraag. Bewoners richten hun appartement in met eigen spulletjes en herinneringen en bepalen zelf de dagindeling. Alles is erop gericht om bewoners zo lang mogelijk hun persoonlijke levensstijl te laten behouden.

De dochter van een bewoner vertelt: “Na het overlijden van mijn moeder bleef mijn vader zelfstandig in ons ouderlijk huis wonen. Tijdens de jaarlijkse paasbrunch werd ons duidelijk dat hij niet meer zelfstandig thuis zou kunnen wonen. Wij besloten dat het tijd was om een nieuwe woning te zoeken. Belangrijk was dat mijn vader toch zijn eigen thuis kon blijven behouden, zijn eigen geliefde televisiestoel mee zou kunnen nemen en zijn verzameling houtsnijwerken uit Indonesië mee zou kunnen nemen. Ook de vitrinekast met de oude doktersinstrumenten zou mee moeten. Op basis van deze voorwaarden zijn wij onze zoektocht begonnen. Uiteindelijk hebben wij bij Compartijn het nieuwe thuis voor mijn vader gevonden.”

De medewerkers verdiepen zich in elke bewoner en zij kennen naast hun wensen en gewoontes natuurlijk ook het lievelingseten, persoonlijke muziekkeuze en leesvoorkeuren. “Alles om onze bewoners zich ook echt thuis te laten voelen in onze huizen”, zegt algemeen directeur Herman de Haas.

Kijk voor meer informatie over Huize Groot Waardijn op www.huizegrootwaardijn.nl

Wijkverpleging; wanneer zorg aan huis noodzakelijk is 

Zolang mogelijk thuis wonen, dat wil iedereen! Maar soms lukt dat niet zonder zorg of ondersteuning. Hiervoor kunt u o.a. terecht bij de buurtteams van Thebe wijkverpleging bij u in de buurt. Zij bieden zorg, alle dagen van de week, 24 uur per dag. Zij dragen graag hun steentje bij aan uw zelfstandigheid. Samen met u en uw naasten kijken wat er mogelijk is om zorg op maat te bieden.

Ieder mens en iedere situatie is immers anders. Met elkaar in gesprek gaan, oog en oor hebben voor het wel en wee van u, uw familie en mantelzorgers. Dat is voor de wijkverpleging de basis van goede zorg.  
 
In de gemeente Tilburg zijn verschillende buurtteams werkzaam, waarvan 25 van Thebe wijkverpleging.  Er is veel kennis, ervaring en expertise aanwezig en zo nodig vragen ze advies aan gespecialiseerde zorgverleners binnen de organisatie (zoals fysiotherapeuten, wond- en longverpleegkundigen). Omdat er door de teams nauw samen gewerkt wordt met de huisartsen, apothekers, zorgadviseurs, casemanagers dementie, mantelzorgconsulenten en andere zorgprofessionals weten ze als geen ander de juiste weg m.b.t. de benodigde zorg en welzijn te vinden binnen uw wijk. 

Juist door deze combinatie van in- en externe contacten vervullen zij een echte ‘spin in het web’ rol binnen uw wijk. 

Zij vervullen een coördinerende rol bij het organiseren van de juiste zorg en welzijn voor zowel de cliënt als mantelzorger, met als doel de cliënt langer op een prettige manier thuis te laten wonen. 

Meer informatie? Ga naar  www.thebe.nl

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear