_BT Clear

Wat als iemand niet de zorg krijgt die is afgesproken?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Een taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat geld dat bestemd is voor ondersteuning en jeugdhulp goed besteed wordt. Met andere woorden: dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. En dat die van de afgesproken kwaliteit is. De juiste zorg op de juiste plaats is één van de doelstellingen van de gemeente.

Zorg in natura (ZIN ) of persoonsgebonden budget (pgb)

De ondersteuning of jeugdhulp die u nodig heeft kan worden verleend via zorg in natura (ZIN) of via een pgb.
Met zorg in natura krijgt u zorg van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een pgb. Met een pgb kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. U kunt deze zorg inkopen bij een professionele zorgverlener of binnen uw eigen sociaal netwerk. Het besluit voor het zelf inkopen van zorg door middel van een pgb neemt u altijd samen met uw contactpersoon van het wijkteam (zie het artikel 'Vragen over jeugdhulp, zorg of inkomen?' op pagina 7).

Meldpunt zorg

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben en dat zorggeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het voorkomen en bestrijden van fouten, fraude, oneigenlijk en ongepast gebruik. Vraagt u zich af of de afgesproken zorg wel is geleverd, of dat de factuur van de zorgverlener wel klopt?
Heeft u het vermoeden dat de zorgverlener al dan niet opzettelijk regels overtreedt? Dan kan er sprake zijn van fouten of fraude.

Enkele voorbeelden van fouten of fraude met zorggelden zijn:

  • Factureren van zorg die niet is geleverd of waarvan de kwaliteit ondermaats is;
  • Sturen van rekeningen met niet afgesproken tarieven;
  • Opstellen van valse zorgovereenkomsten.

Vanaf 30 april 2018 is het Meldpunt zorg beschikbaar. Hier kunnen vermoedens van fouten en fraude in de Wmo en Jeugdwet gemeld worden. Dit kan gaan om zorg van een zorgverlener die door de gemeente is gecontracteerd of een zorgverlener die wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb).

Twijfelt u of u zou moeten melden? Bel ons gerust (013 542 96 39), we helpen u er graag bij.

Iedereen kan een melding (anoniem) doorgeven. Dit kan via het formulier op de website van de gemeente (www.tilburg.nl - zoek op Meldpunt zorg) of via [email protected].

Wanneer er een vermoeden van fouten of fraude is, wordt dit zorgvuldig onderzocht door de Toezichthouders Wmo van de gemeente Tilburg. Zo zorgen we samen met u voor goede en betaalbare zorg.

Cultuurinitiatieven voor ouderen

Switch2Move: dans en voel je gelukkig

Wist u dat er tijdens het dansen een gelukshormoon vrijkomt? Daardoor zorgt zelfs een klein dansje bij veel mensen voor geluksgevoel en een lach op het gezicht. Dansen heeft nog meer voordelen: het brengt mensen bij elkaar en het kan overal en altijd.

Ook voor ouderen is dansen een heel leuke bezigheid. De bewegingen die men maakt sterken de spieren en de botten en zorgen voor een beter evenwichtsgevoel. Ook als u op een of andere manier beperkt bent. De lessen van Switch2Move zijn geschikt voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Kortom, de lessen van Switch2Move hebben een positieve impact op uw gezondheid en welzijn. Voor iedereen, ongeacht leeftijd en conditie.

Voor informatie:
FACTORIUM
PODIUMKUNSTEN
Koningsplein 11A,
5038 WG Tilburg
Contact: 013 535 40 55

Elke maandag- en donderdagochtend. Doe mee met een proefles.

Wie trekt de Stoute Schoenen aan?

Stichting Stoute Schoenen organiseert activerende en vitaliserende kunst- en cultuurprogramma’s voor ouderen in de vorm van workshops. Een uitstekend recept voor het welzijn van ouderen, extra levenslust en een positief zetje richting nieuwe sociale contacten. Ervaring is niet nodig, want ons motto is:

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”

De docenten

Stoute Schoenen is een collectief van senior kunstprofessionals. Hun jarenlange ervaring in het vak zorgt voor uitdagende kwaliteitsworkshops. Als kunstdocent hebben ze daarnaast ook die special touch: een luisterend oor waardoor iedere de elnemer vanzelf een bijzonder verhaal wordt.

De workshops

Geen tijdverdrijf maar talentontwikkeling. Flexibiliteit en maatwerk zijn onze kracht. Kleine groepen, grote mogelijkheden. Lage drempels, hoge kwaliteit. Op locatie in de wijk, zorginstelling of servicecomplex geven we graag een prikkelende introductie in verschillende kunstdisciplines: schilderen, literatuur, illustratie, textiel, theater en sculptuur.

Kriebelt het?

Trek dan die Stoute Schoenen aan en neem contact met ons op. We komen graag naar u, uw organisatie of wijk in Tilburg. Het wordt verrassend. Beloofd.

U kunt zich aanmelden voor nieuwe programma’s die starten na de zomervakantie vanaf 22 augustus.

Contact? Graag!
Stoute Schoenen
Jessica Donders (projectleider)
Tel: 06 40 01 88 84
E-mail: [email protected]

Facebook www.facebook.com/stichtingstouteschoenen/

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear