Vragen over jeugdhulp, zorg of inkomen?

_BT Clear

Heeft u een vraag of probleem waar u niet uitkomt, ook niet met hulp van mensen uit uw omgeving? Bijvoorbeeld rondom opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, mantelzorg, inkomen, leven met een beperking of huiselijk geweld? Dan kunt u terecht bij het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk), MEE regio Tilburg, GGD Hart voor Brabant en de afdelingen Loket Z, Schuldhulpverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg. Medewerkers van deze organisaties werken samen in wijkteams bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundigen vormen zij de toegang voor ondersteuningsvragen. De ondersteuning door een wijkteam is gratis en u heeft geen verwijzing nodig.

Met een medewerker van het wijkteam bespreekt u wat precies uw vraag of probleem is. Samen bekijkt u wat u zelf kunt doen en hoe mensen uit uw omgeving kunnen helpen. En samen stelt u uw doelen vast en bepaalt u wat er nodig is om deze te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Als er ondersteuning nodig is, kan het wijkteam die vaak zelf bieden. Is er specialistische hulp nodig? Dan wordt de zorgverlener van wie u straks hulp krijgt betrokken bij het maken van het plan van aanpak.

Ondersteuning bij het gesprek

U mag altijd iemand vragen om bij de gesprekken met uw contactpersoon aanwezig te zijn. Dit kan iemand uit uw eigen omgeving zijn, zoals bijvoorbeeld uw partner, een familielid of vriend. Of een vrijwilliger. Bij wat moeilijkere vragen is er vaak specifieke kennis en ervaring nodig om u goed te kunnen adviseren. Dan kunt u gratis en zonder verwijzing gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner behartigt uw belangen. Hij of zij helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken en denkt met u mee over hoe u de ondersteuning goed kunt organiseren. De cliëntondersteuner helpt u bij het maken van keuz es. Hij of zij bepaalt niet welke hulp u krijgt. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Stuur dan een e-mail aan [email protected] of bel naar 013 542 41 00.

Eigen bijdrage

Als het nodig is brengt de medewerker van het wijkteam u in contact met andere professionele hulpverleners. Soms moet u (gedeeltelijk) meebetalen aan de zorg of ondersteuning die u van hen krijgt, via een eigen bijdrage. Hoeveel u eventueel moet betalen is afhankelijk van onder andere uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. De medewerker van het wijkteam informeert u hierover tijdens het gesprek. Een eigen bijdrage geldt alleen voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Uw gegevens

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat de medewerker van het wijkteam uw situatie goed kent. Daarom heeft hij of zij verschillende gegevens van u nodig. De partners in de toegang voor ondersteuningsvragen werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen uw gegevens zonder uw toestemming niet delen met anderen, tenzij er sprake is van direct gevaar voor uzelf en/of anderen. U mag de documenten die worden opgenomen in uw digitale dossier altijd inzien. 

_BT Clear

Voor

Organisatie

Contact

Maatschappelijk werk

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

T 013 595 27 10 www.imwtilburg.nl

Ondersteuning bij leven met een beperking of chronische ziekte, voor jeugd en volwassenen

MEE regio Tilburg

T 013 542 41 00 www.meeregiotilburg.nl

Gezondheid, jeugdhulp, opgroeien en opvoeden

GGD Hart voor Brabant

T 0900 463 64 43 www.ggdhartvoorbrabant.nl

Wmo (zorg) en inkomensondersteuning

Loket Z gemeente Tilburg

T 14 013 www.tilburg.nl

Werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening

Werk en inkomen gemeente Tilburg

T 14 013 www.tilburg.nl of www.werk.nl

Medewerkers van deze organisaties werken samen in wijkteams bij u in de buurt.

_BT Clear

Er is maar één iemand nodig om mishandeling te stoppen

_BT Clear

Eén op de elf Nederlanders was in de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op de dertig kinderen wordt mishandeld, net als één op de twintig ouderen. Er zijn verschillende soorten mishandeling. Schoppen en slaan bijvoorbeeld. Dat is lichamelijke mishandeling. Als mensen regelmatig worden uitgescholden, gekleineerd of gepest spreken we over geestelijke mishandeling. Ook kan er sprake zijn van seksueel misbruik, verwaarlozing of financiële uitbuiting.

Slachtoffers wijzen vaak één iemand aan die voor hen de cirkel van geweld doorbra . Die persoon verandert het leven van een slachtoffer voorgoed. Slachtoffers van huiselijk geweld ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk.

Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Slachtoffers die zelf niet durven te praten, hebben anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Bijvoorbeeld familieleden, hulpverleners, buren of kennissen. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een slachtoffer voorgoed te veranderen. Bent u die ene persoon?

Kijk niet weg bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Wilt u advies of hulp? Maak het bespreekbaar in uw omgeving. Of bel met Veilig Thuis op 0800 2000. Dat kan anoniem.

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear