©RobLampingFotografie

“Ik wil ouderen betrekken bij alle activiteiten die we hebben”

_BT Clear

Sjef van der Klein probeert bij ContourdeTwern ouderen in het Tilburgse stadsdeel de Reeshof met elkaar in contact te brengen. “‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’ is ons motto,” zegt de Tilburger die afgelopen maart werd verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2018. Van der Klein vertelt over het werk dat hij verzet in de Reeshof.

Van der Klein is actief in de wijk de Reeshof, een uitgestrekt stadsdeel met 45.000 inwoners waarvan zo’n vierduizend ouderen. Als voorzitter van het activiteitennetwerk, waarin veel verenigingen en clubs samenwerken, en door zijn contacten met organi saties uit de zorg is hij de spin in het web. Van der Klein probeert eenzaamheid bij ouderen te voorkomen door ouderen te laten doen waar ze blij van worden, ook als er eventuele gebreken optreden.

“Via huisartsen en praktijkondersteuners ga ik bij mensen op de koffie,” vertelt hij. “Ik vraag hen hoe de week eruitziet en of ze de juiste mensen wel genoeg zien.” Waar nodig biedt de sociaal werker lichte ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn administratie, financiën, vervoer of ondersteuning bij praktische hulpvragen. “Door mijn werk heb ik een heel goed informeel netwerk,” zegt hij. “We hebben meer dan 150 vrijwilligers in de Reeshof. Zo was er een mevrouw die zei dat ze niet kon meedoen aan een schildercursus omdat ze niet naar buiten kon. Toen heb ik iemand gezocht die haar een aantal weken naar de schilderles kon brengen.”

Automaatje

Binnenkort start ContourdeTwern samen met de ANWB en ouderenorganisatie KBO de service Automaatje. “Deze informele vervoersdienst is een landelijk initiatief, waarbij ouderen kleine stukjes worden vervoerd door vrijwillige, particulier e chauffeurs. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat mensen die dat nodig hebben ervan af weten. “Zo kunnen we diegenen die achterin de Reeshof wonen ook aansluiting laten vinden.”
“Mijn rol is om ouderen gebruik te laten maken van ons aanbod diensten en activiteiten,” zegt hij. “Zo organiseert ContourdeTwern een inloop voor mensen die hun partner zijn verloren. Daar kunnen zij lotgenoten spreken, troost vinden en mooie herinneringen ophalen.” En sinds kort is er ook de Ontmoetingskamer ‘Vergeet Me Niet’. Ontmoetingskamer ‘Vergeet Me Niet is een samenwerking tussen Gezondheidscentrum Reeshof, de Wever en ContourdeTwern. “De Ontmoetingskamer is er voor ouderen met een klein netwerk, voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en dementie is ouderdomsziekte nummer één,” legt Van der Klein uit. “Mensen met beginnende vergeetachtigheid hebben steeds meer moeite om mee te blijven doen. Daarnaast is er vanuit de buitenwereld vaak weinig begrip voor ze. We hebben een inloop in een appartement in de Heyhoef geopend waar ze zich welkom voelen en waar gesproken wordt over dementie.”

Sociaal werker van het jaar

Van der Klein is heel blij met dit project. “Ik ben verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar mede dankzij de Ontmoetingskamer. Maar vergeet niet dat de sociaal werker zo krachtig is als zijn netwerk. We doen alles samen met professionals, vrijwilligers, clubs en wijkbewoners. Door het winnen van die prijs en alle aandacht kunnen we laten zien wat we allemaal doen. Ik denk dat er zeker nog ouderen zijn die we nog niet bereiken.”

Vrijwilliger worden?
Of contact met ContourdeTwern? Kijk voor onze contactgegevens op: www.contourdetwern.nl

_BT Clear

_BT Clear

<div class="col-md-6" style="margin-bottom:15px; margin-top:15px;"><ins data-revive-zoneid="48" data-revive-id="2136ea5edf9e0ae43ded189a03200675"></ins><script async src="//www.themanieuws.nl/adserver/www/delivery/asyncjs.php"></script></div>

_BT Clear