Koning krijgt uitleg excellentietraject

_BT Clear

Drenthe College timmert onder de naam D∙Care Lab hard aan de weg met het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie. Dat ontging zelfs koning Willem-Alexander niet, toen hij onlangs in Frederiksoord op bezoek was bij de jubilerende Maatschappij van Weldadigheid. In de Woonacademie vertelden studenten hem over hun betrokkenheid bij het project voor kwetsbare ouderen en kwetsbare moeders. De Woonacademie is een initiatief van Ruud Slot van de ZorgZaak in samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid.

Kayleigh Schingenga en Thjalda Kerkstra van Drenthe College hadden hun presentatie over de Woonacademie voor de koning goed ingestudeerd. "Wij werken hier met kwetsbare moeders en kwetsbare ouderen. We mogen onze ideeën voor dit project op tafel gooien, waarna iedereen van het team er iets aan toevoegt. Hopelijk neemt de koning iets van ons verhaal mee en wordt onze werkwijze daardoor bekender in Nederland." Lydia Pander (foto) kreeg spontaan een hand van de koning: “Hij vroeg mij wat mijn taak was binnen het project en wenste mij succes.”

Studenten

Practor Aad Oosterhof is ook enthousiast over het bezoek van de koning. “Wij hebben de koning goed kunnen uitleggen wat het practoraat allemaal ontwikkelt voor de Woonacademie. Onze studenten worden door de ZorgZaak volledig betrokken bij de invulling van dit centrum. Een mooie ervaring!" 

Drenthe College startte in 2014 met de ’Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie’, als onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE). Geïnitieerd vanuit de Kopgroep Zorg en Innovatie van de gemeente Assen, startten Drenthe Coll ege, Hanzehogeschool, gemeente Assen en diverse zorginstellingen en bedrijven met het ontwikkelen van praktische technologische innovaties binnen zorg en welzijn. Daarvoor ontvangen zij subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Multidisciplinaire teams van mbo- en hbo-studenten vanuit zorg, welzijn en techniek werkten samen aan projecten zoals het ’smart toilet’ en ’decubitus matras’. Dat doen zij nu onder de naam D•Care Lab.

Vergrijzing

De zorgsector in Drenthe heeft onder meer te maken met een groeiende zorgbehoefte vanwege de vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Studenten doen binnen D•Care Lab onderzoek naar hoe technologie optimaal ingezet kan worden om zorgvragers en zorgverleners te ondersteunen.

Onderzoek

De teams van D•Care Lab die praktijkgericht onderzoek doen en innovatieve oplossingen ontwikkelen, bestaan uit studenten van zorg, welzijn- en technische opleidingen, personeel van zorginstellingen en bedrijven, lectoren, docenten en onderzoekers. Enkele projecten zijn: vernieuwing van de Hoprank in Peize samen met Interzorg, de Woonacademie in Frederiksoord samen met de ZorgZaak, het testen van tilliften in Groningen samen met United Care en met Icare het gebruik van een belevingstafel, tablet en paro onder dementerende ouderen in Assen en omgeving. Meer weten over D•Care Lab? Informatie: www.dcarelab.nl.

_BT Clear

_BT Clear