Voorwoord

Samen sterker

_BT Clear

Assen is een prachtige stad. Daar zijn wethouder Harmke Vlieg en Vaart Welzijn directeur Henny Luppes het over eens. Assenaren kunnen hier met veel plezier wonen. Maar het leven gaat niet altijd van een leien dakje. Je kunt tegen problemen aanlopen waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken. Dat kan gaan om je gezin, opvoeding, werk, schulden, administratie of gezondheid. Soms is het moeilijk er zelf uit te komen. Wat doe je dan?

“als je samenwerkt kun je sneller en makkelijker dingen bereiken”

Meedoen

Harmke Vlieg: “Iedereen in de samenleving van Assen moet mee kunnen doen. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Kunnen mensen dit niet op eigen kracht? Dan kunnen ze terecht bij de gemeente, Vaart Welzijn en bij andere organisaties.” Henny Luppes: “Voor ons zijn de mensen van vrijwilligersorganisaties goud waard. Ook zij kunnen je weer op weg helpen.”

Samenwerken is de rode draad in de agenda van Harmke Vlieg en Henny Luppes. Harmke Vlieg: “Om er te kunnen zijn voor zoveel mogelijk inwoners, moeten deze partijen goed samenwerken.” Henny Luppes: “Voor inwoners is het dan makkelijker om vragen te stellen. De buurtteams in Assen zijn laagdrempelig en dichtbij de inwoners. Wanneer wij het antwoord niet weten dan is er wel een andere partij die daarbij kan helpen. Wij blijven zolang het nodig is ‘bij iemand in de buurt’. Wanneer mensen weer zelf de regie kunnen oppakken, laten wij weer los.”

Door het uitbrengen van deze krant hopen wij dat de inwoners van Assen een idee krijgen van wat er allemaal mogelijk is in de stad. Dat je weet waar je hulp kunt vinden, wanneer je er zelf (even) niet uitkomt. En ook wat je kunt doen voor een ander om samen te zorgen voor een fijne stad waarin iedereen kan meedoen. Voor jezelf, gezinnen, jouw buurt en jouw wijk.

Vaart Welzijn directeur Henny Luppes (links) en wethouder Harmke Vlieg (rechts)

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Assen en Vaart Welzijn, onderdeel van Tintengroep.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Foto voorpagina
Brendan van den Beuken

Mei 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear