_BT Clear

‘Biedt perspectief aan restgroep in de zorg’

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland staat voor een aantal uitdagingen. De klassieke behandelmethode leidt ertoe dat een bepaalde restgroep van mensen met een verstandelijke beperking buiten de boot valt. Deze groep heeft baat bij een andere benadering, zeggen Bart de Bruin (raad van bestuur) en Gijs van Gemert (lid raad van toezicht) van Phusis.

Welke vraagstukken spelen in de geestelijke gezondheidszorg? De Bruin: “We hebben in Nederland te maken met een aantal wicked problems, complexe problemen zonder duidelijke oplossing. Kort samengevat houden het financieringssysteem, een ongelijkwaardige relatie tussen professional en cliënt, en onvoldoende preventief werken problematiek in stand, in plaats van deze te verminderen.”

Van Gemert: “De samenleving behandelt mensen met een beperking in feite exclusief en vanuit een beheersende methode. In plaats van ze te helpen onderdeel te zijn van de maatschappij, worden mensen met problematiek erbuiten geplaatst zonder eigen regie.”

Wat is hiervan het gevolg? De Bruin: “Er is een groep mensen met een beperking voor wie het huidige systeem niet werkt. Door de exclusieve benadering krijgen ze het gevoel geen nut te hebben voor de samenleving, wat zich vaak manifesteert in meer gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld blowen of seksueel overschrijdend gedrag. Omdat dit volgens de financieringsregels onacceptabel is, voelen instellingen zich uiteindelijk genoodzaakt iemand weg te sturen, als ze niet zelf al weglopen. Zo leven er in Nederland naar schatting 20.000 jongeren met een beperking op straat.”

Van Gemert: “Dit repressieve systeem vol regels en protocollen, zowel voor de instellingen als voor de cliënten, resulteert per definitie in bepaalde problemen. Dat wil niet zeggen dat de zorg op de huidige manier in het algemeen niet werkt; heel veel mensen hebben er baat bij. Maar in het geval van een bepaalde groep mensen met een beperking maakt deze beheersende aanpak meer kapot dan hij goed doet.”

Is er voor deze restgroep een werkbaar alternatief? De Bruin: “Een mogelijk alternatief is een meer inclusieve samenleving waarin we toegeven dat ook mensen met een beperking hier gewoon onderdeel van zijn en in het dagelijks leven meedraaien. Je ziet dat die beweging na het nieuws over Jolanda Venema in 1988 wel op gang is gekomen. Het beeld van een verstandelijk beperkte vrouw die naakt was vastgebonden aan de muur van een zorginstelling die zich geen raad meer wist, heeft de samenleving wakker geschud.”

Van Gemert: “Je moet je per persoon afvragen hoe je iemand op weg kunt helpen. Het gaat om mensen die vaak jarenlang in de reguliere zorg of een moeilijke thuissituatie hebben laten zien dat de klassieke aanpak voor hen niet werkt en ze daarin vastlopen.”
Hoe pakken jullie dit aan? Gijs: “Phusis heeft zichzelf als opdracht gesteld deze groep opnieuw perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat ze toch verder komen in het leven. We werken hiervoor volgens de In Dialoogmethodiek. Bij deze aanpak staat een constante dialoog en relatie met de cliënt centraal. Wat hierbij helpt, is dat veel van onze werknemers zelf ook op zoek zijn naar een tweede kans in de vorm van een andere carrière. Hierdoor staan ze op gelijkere voet met de cliënt.”

Bart: “Het gaat om de balans tussen beheersen en vrij laten. Beiden zijn soms nodig, maar het uitgangspunt is de uitnodiging tot dialoog, daar kom je altijd weer terug."

Humanitas Thuisadministratie... wat doen ze daar eigenlijk?

Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je totaal geen zicht meer hebt op je inkomsten en uitgaven. Dan kan het zijn dat je de huur niet op tijd betaalt, dat het energiebedrijf je steeds aanmaningen stuurt en dreigt met afsluiting, of dat je zelfs brieven van een deurwaarder ontvangt. Het kan zelfs zo erg worden, dat je de post niet meer open durft te maken.

Laat het niet zo ver komen, maar zoek contact met Humanitas Thuisadministratie! Als je ons belt, dan komen we langs voor een kennismakingsgesprek om met jou na te gaan wat je problemen zijn.

Daarna wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou past om je te helpen je administratie weer te ordenen, schuldeisers te bellen voor afbetalingsregelingen, enz. Heb je erg veel schulden, dan zal je misschien doorverwezen worden naar de GKB (Gemeentelijke Kredietbank). Soms zijn er mensen die hulp nodig hebben bij het aanleveren van de benodigde papieren voor de GKB. Ook daar kan de vrijwilliger bij helpen.
Ook bieden we hulp bij het aanvragen van toeslagen en bij belastingaangifte. De vrijwilliger geeft je ondersteuning tot je de administratie weer zelf kan doen.

De vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en volgen de benodigde trainingen.

De hulp is gratis. Dus als je er niet meer uitkomt, of als je bang bent dat je in financiële problemen raakt, twijfel niet en bel of mail ons!
Humanitas Thuisadministratie
Telefoon: 06 30220380
E-mail: [email protected]

_BT Clear

_BT Clear